Home Aandelen Roerende voorheffing: betekenis, vrijstelling en recuperatie

Roerende voorheffing: betekenis, vrijstelling en recuperatie

by Quinten de Jong
5 minuten leestijd

Wat is roerende voorheffing?

Roerende voorheffing is een belasting op inkomsten uit roerende goederen zoals aandelen, obligaties, spaarrekeningen en beleggingsfondsen. Het gaat met andere woorden om een belasting op dividenden van aandelen, couponbetalingen van obligaties en intresten van spaarrekeningen en termijnrekeningen.

Hoeveel bedraagt de huidige roerende voorheffing?

Het tarief van de roerende voorheffing dat van toepassing is op onder andere dividenden bedraagt standaard 30 %. Er bestaan wel een aantal uitzonderingen. Voor intresten op gereglementeerde spaarrekeningen wordt bijvoorbeeld een tarief van 15% gehanteerd. Andere uitzonderingen zijn de roerende voorheffing op auteursrechten, liquidatiereserve en dividenden van bepaalde BEVAK’s en GVV’s. Voor een volledig en actueel overzicht kunt u terecht op de website van FOD Financiën.

Welke vrijstellingen bestaan er op roerende voorheffing?

Voor dividenden uit aandelen en intresten uit gereglementeerde spaarrekeningen bestaat er een vrijstelling. Inkomsten uit termijnrekeningen, kasbons en obligaties kennen geen vrijstelling. Op intresten en coupons van deze spaarproducten betaalt u vanaf de eerste euro een roerende voorheffing van 30 procent.

Dividenden uit aandelen

De eerste schijf van 800 euro die u aan dividenden ontvangt zijn vrijgesteld van roerende voorheffing. Het maximale belastingvoordeel dat u kunt ontvangen, is 240 euro (800 * 30%). Om van deze vrijstelling gebruik te kunnen maken, moet u het wel aanvragen in uw jaarlijkse belastingaangifte.

Deze vrijstelling is van toepassing op dividenden uit Belgische bedrijven, buitenlandse bedrijven, managementvennootschappen, erkende coöperatieve vennootschappen en ondernemingen met sociaal oogmerk. Het is niet van toepassing op dividenden uit trackers, beleggingsfondsen en andere juridische constructies zoals stichtingen en trusts.

Intresten van een spaarrekening

Intresten die u als spaarder ontvangt op een gereglementeerde spaarrekening zijn gedeeltelijk vrijgesteld van roerende voorheffing. Op de eerste schijf van 1.020 euro intresten betaalt u geen belastingen. Een gezamenlijke spaarrekening die op naam staat van een koppel is vrijgesteld tot 2.040 euro. De vrijstelling is namelijk van toepassing per rekeninghouder, niet per rekening.

Deze vrijstelling is enkel van toepassing op gereglementeerde spaarrekeningen. De meeste spaarrekeningen zijn gereglementeerd, u kunt ze herkennen aan een opsplitsing tussen een basisrente en een getrouwheidspremie. Er bestaat geen vrijstelling op intresten uit niet-gereglementeerde spaarrekeningen zoals termijnrekeningen.

Hoe wordt roerende voorheffing ingehouden?

De roerende voorheffing wordt meestal ingehouden aan de bron. Dit wil zeggen dat de onderneming verantwoordelijk is om de roerende voorheffing in te houden en door te storten aan de staat. In geval van intresten op een termijnrekening zal een bank de roerende voorheffing van de bruto intresten aftrekken en de spaarder een netto bedrag uitkeren.

De spaarder ontvangt dus een bedrag waarop hij geen belastingen meer moet betalen. Dit bespaart de spaarder administratief werk omdat hij deze inkomsten niet meer moet aangeven in de jaarlijkse belastingaangifte. Daarom spreekt men vaak over het feit dat roerende voorheffing ‘bevrijdend’ werkt.

Voor dividenden die u als belegger ontvangt van buitenlandse bedrijven wordt de roerende voorheffing niet altijd automatisch ingehouden. Belgische brokers zoals Saxo, Bolero en MeDirect doen dit wel en ontlasten hun klanten van dit administratieve werk.

Buitenlandse brokers zoals DeGiro, Mexem en Trade Republic doen dit niet. In dat geval ontvangt u als belegger een brutodividend en bent u zelf verantwoordelijk voor de aangifte van de roerende voorheffing op dividenden uit buitenlandse aandelen in uw personenbelasting.

Hoe kunt u roerende voorheffing op dividenden terugvorderen?

Sinds 2019 laat de Belgische fiscus een recuperatie toe van de roerende voorheffing op dividenden. Dit wordt ook wel verrekenbare roerende voorheffing genoemd. Deze recuperatie is van toepassing op dividenden uit Belgische bedrijven, buitenlandse bedrijven, managementvennootschappen, erkende coöperatieve vennootschappen en ondernemingen met sociaal oogmerk.

Omdat roerende voorheffing op dividenden ingehouden wordt aan de bron moet u eerst het dividend betalen, om het dan later in de personenbelasting terug te vorderen. U kunt het belastingvoordeel bekomen door het bedrag van de ingehouden roerende voorheffing te vermelden onder code 1437 en 2437 van de personenbelasting. Let er op dat u het bedrag van de ingehouden roerende voorheffing vermeldt en niet het dividendbedrag dat u ontvangen heeft.

Voorbeeld

Een belegger heeft 500 euro aan dividenden ontvangen in 2023 waarvan 150 euro (500 euro * 30%) aan roerende voorheffing werd ingehouden door zijn broker. De belegger vult op zijn personenbelasting aanslagjaar 2023 in code 1437 een bedrag van 150 euro in. Op die manier kan hij de roerende voorheffing die hij betaald heeft op dividenden volledig terugvorderen.

You may also like

Disclaimer

Alle informatie die op deze website kan gevonden worden, moet beschouwd worden als louter algemene informatie.

Beleggen brengt hoge financiële risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om altijd uw eigen onderzoek te doen.

Onze auteurs beschikken niet over de vereiste opleidingen of licenties om beleggingsadvies te kunnen geven.

Nieuwsbrief