Home Preferente aandelen: betekenis, soorten en voorbeelden

Preferente aandelen: betekenis, soorten en voorbeelden

by Quinten de Jong
5 minuten leestijd

Wat zijn preferente aandelen?

Er zijn twee soorten aandelen, gewone aandelen en preferente aandelen. Eigenaars van preferente aandelen, ook wel bevoorrechte aandelen of ‘prefs’ genoemd, hebben onder andere voorrang op dividenden ten opzichte van de eigenaars van gewone aandelen. Preferente aandelen hebben kenmerken van zowel obligaties als gewone aandelen, wat interessant kan zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een vast inkomen.

Hoe werken preferente aandelen?

Eigenaars van preferente aandelen hebben voorrang op eigenaars van gewone aandelen als het gaat om de uitbetaling van dividenden. De dividenden van preferente aandelen liggen doorgaans hoger dan bij gewone aandelen en obligaties. Deze dividenden worden per kwartaal uitbetaald, in sommige gevallen is de uitbetaling zelfs maandelijks.

Het dividendrendement kan vast of variabel zijn. Een variabel percentage wordt meestal afgezet ten opzichte van een benchmark zoals de London InterBank Offered Rate (LIBOR).

Wat is het verschil tussen gewone en preferente aandelen?

Eigenaars van preferente aandelen hebben, in tegenstelling tot gewone aandeelhouders, doorgaans geen stemrecht op de aandeelhoudersvergadering. Maar ze hebben wel voorrang op de inkomsten van een onderneming. Dat betekent dat preferente aandeelhouders eerder een dividend zullen ontvangen dan gewone aandeelhouders.

Bij een mogelijk faillissement en liquidatie van een onderneming zullen de gewone aandeelhouders uitbetaald worden alleen nadat de schuldeisers, obligatiehouders en preferente aandeelhouders vergoed zijn.

Soorten preferente aandelen

Het is belangrijk om te weten dat er verschillende soorten preferente aandelen bestaan. Elke soort heeft zijn eigen unieke kenmerken met daaraan verbonden voordelen en nadelen. Doorgaans maakt men een onderscheid tussen volgende preferente aandelen:

  1. Cumulatief preferente aandelen
  2. Niet-cumulatief preferente aandelen
  3. Participerende preferente aandelen
  4. Converteerbare preferente aandelen

Cumulatief preferente aandelen

Cumulatief preferente aandelen bevatten een bepaling die stelt dat alle niet betaalde dividenden uit het verleden worden opgebouwd en in een toekomstige periode moeten uitbetaald worden.

Niet betaalde dividenden, ook wel achterstallig dividend genoemd, moeten eerst uitbetaald worden voordat de eigenaars van gewone aandelen een dividend kunnen ontvangen. In sommige gevallen wordt aan de eigenaar van cumulatief preferente aandelen een extra vergoeding in de vorm van interesten toegekend.

Niet-cumulatief preferente aandelen

In tegenstelling tot cumulatieve preferente aandelen betalen niet-cumulatieve preferente aandelen geen achterstallig dividend uit. Indien de onderneming ervoor kiest in een bepaald jaar geen dividend uit te keren, hebben de eigenaars van de niet-cumulatief preferente aandelen geen recht om in de toekomst aanspraak te maken op niet betaalde dividenden.

Dit type aandeel is gebruikelijk in de banksector omdat er internationale regels zijn die bepalen hoe kapitaal wordt ingedeeld.

Participerende preferente aandelen

De eigenaars van participerende preferente aandelen geven de eigenaars het recht op een op voorhand vastgelegd dividendrendement met daar bovenop een extra dividend. Dat extra dividend wordt gekoppeld aan het behalen van bepaalde doelstellingen zoals omzet, winst of specifieke marges.

In sommige jaren kan een bedrijf besluiten dat het financieel niet in staat is om een dividend uit te betalen. Maar houders van participerende preferente aandelen kunnen in zo’n jaar toch nog recht hebben op een dividend.

In geval dat de onderneming geliquideerd wordt, kunnen eigenaars van participerende preferente aandelen ook recht hebben op een terugbetaling van de aankoopprijs van hun aandelen.

Converteerbare preferente aandelen

Converteerbare preferente aandelen laten de eigenaars toe hun preferente aandelen om te zetten in gewone aandelen. Meestal is dit op vraag van de aandeelhouder en kan dit pas na een vooraf vastgestelde datum. In bepaalde gevallen is het ook mogelijk dat preferente aandelen worden omgezet in gewone aandelen op vraag van de onderneming.

De omzetting kan plaatsvinden ongeacht de prijs van beide aandelen. De waarde van converteerbare preferente aandelen hangt dus af van de koers van de gewone aandelen. Eenmaal omgezet, kan de aandeelhouder de gewone aandelen niet meer terug omzetten naar preferente aandelen.

Rangschikking van preferente aandelen

Er bestaat een volgorde waarin preferente aandelen worden gerangschikt wanneer ze worden overwogen voor dividenduitkeringen (of in geval van een liquidatie, als schuldeiser). Hoewel alle aandeelhouders van preferente aandelen voorrang hebben op gewone aandelen, hebben bepaalde preferente aandeelhouders voorrang op andere preferente aandeelhouders.

Bij elke uitgifte van preferente aandelen wordt aangegeven hoe ze zich verhouden ten opzichte van de andere preferente aandelen die al in het verleden zijn uitgegeven. Concreet wil dat zeggen dat als een bedrijf maar aan een deel van de preferente aandeelhouders een dividend kan uitbetalen, het moet beginnen met de eigenaars van de preferente aandelen met de hoogste rangeschikking. In het Engels wordt er vaak verwezen naar most senior, second senior, etc. om de volgorde te bepalen.

You may also like

Disclaimer

Alle informatie die op deze website kan gevonden worden, moet beschouwd worden als louter algemene informatie.

Beleggen brengt hoge financiële risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om altijd uw eigen onderzoek te doen.

Onze auteurs beschikken niet over de vereiste opleidingen of licenties om beleggingsadvies te kunnen geven.

Nieuwsbrief