Home Boekhouden Passiva: betekenis, uitleg en verschil met activa

Passiva: betekenis, uitleg en verschil met activa

by Quinten de Jong
Gepubliceerd: Laatste update: 4 minuten leestijd

Wat zijn passiva?

In de boekhouding verwijzen passiva naar de middelen die gebruikt worden om de activa van een onderneming te financieren. De passiva zijn te vinden aan de rechterkant van de balans en worden onderverdeeld onder eigen vermogen en schulden. De meeste ondernemingen worden gefinancierd door een combinatie van kapitaal (eigen vermogen) en leningen (schulden).

Onderverdeling van passiva

Door de passiva te bekijken kan er een beter beeld gevormd worden van de financiële structuur van een onderneming. Het geeft namelijk inzicht in de manier waarop een bedrijf haar activiteiten financiert. Een onderneming met een hoge schuldenberg die op korte termijn moet afgelost worden loopt namelijk een reëel risico om failliet te gaan.

Eigen vermogen: De boekwaarde of eigen vermogen van een bedrijf is gelijk aan de waarde van de totale activa minus de totale schulden. Het bestaat grotendeels uit het geplaatst kapitaal door de aandeelhouders en de overgedragen winsten.

Schulden op ten hoogste één jaar: Ook wel vlottende passiva genoemd, dit zijn schulden die binnen één jaar moeten afgelost moeten worden. Voorbeelden zijn handelsschulden, belastingen en kortlopende leningen.

Schulden op meer dan een jaar: Dit zijn schulden en verplichtingen die na meer dan één jaar vervallen. Voorbeelden hiervan zijn langlopende leningen of uitgegeven obligaties.

Wat is het verschil tussen activa en passiva?

Activa en passiva vormen samen de balans van een onderneming. Activa vertegenwoordigt alle eigendommen van een onderneming. Dit omvat zowel materiële activa, zoals gebouwen, voorraden en machines, als immateriële activa, zoals patenten, goodwill en handelsmerken. Passiva vertegenwoordigen daarentegen de financiële middelen die gebruikt zijn om voorgenoemde activa aan te kopen. Dit omvat alles van schulden zoals leningen, uitgegeven obligaties en handelsschulden.

Waarom staat eigen vermogen bij passiva?

De schulden van een onderneming worden soms ook wel vreemd vermogen genoemd. Het vreemd vermogen plus het eigen vermogen vormen samen de passiva van een onderneming. Het eigen vermogen is namelijk ook een vorm van schuld, maar dan ten aanzien van de aandeelhouders.

Laten we dit verder uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Stel je voor dat het fictief bedrijf TechnoGadgets financiële moeilijkheden ondervindt en besluit te liquideren. Bij liquidatie wordt het bedrijf ontbonden en worden haar activa verkocht om de openstaande schulden af te lossen.

Stap 1: Inventarisatie van activa TechGadgets BV bezit €1 miljoen aan activa, waaronder een handelspand, voorraad en kantoorapparatuur.

Stap 2: Inventarisatie van passiva Het bedrijf heeft €600.000 aan passiva, waaronder bankleningen en handelsschulden.

Stap 3: Verkoop van activa Tijdens de liquidatie verkoopt TechGadgets BV al haar activa, wat in dit geval maar €800.000 oplevert. Om alle voorraden te kunnen verkopen zijn er namelijk hoge kortingen gegeven.

Stap 4: Voldoen van passiva De opbrengst uit de verkoop van de activa wordt gebruikt om de openstaande schulden af te lossen

Stap 5: Uitkering aan eigenaren Na het voldoen van alle schulden blijft er €200.000 over. Dit bedrag vertegenwoordigt het eigen vermogen dat wordt teruggegeven aan de aandeelhouders of eigenaren van TechGadgets BV.

You may also like

Disclaimer

Alle informatie die op deze website kan gevonden worden, moet beschouwd worden als louter algemene informatie.

Beleggen brengt hoge financiële risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om altijd uw eigen onderzoek te doen.

Onze auteurs beschikken niet over de vereiste opleidingen of licenties om beleggingsadvies te kunnen geven.

Nieuwsbrief