Home Boekhouden Materiële vaste activa: betekenis, uitleg en voorbeelden

Materiële vaste activa: betekenis, uitleg en voorbeelden

by Quinten de Jong
4 minuten leestijd

Wat zijn materiële vaste activa?

Materiële vaste activa zijn tastbare activa die een onderneming bezit en nodig heeft voor haar bedrijfsuitoefening. Deze activa hebben doorgaans een levensduur van meer dan een jaar en omvatten onder andere gebouwen, machines en voertuigen. Ze worden op de balans van een onderneming opgenomen en gedurende hun nuttige levensduur afgeschreven om de kosten te spreiden.

Voorbeelden van materiële vaste activa

22. Terreinen en gebouwen

In deze rubriek worden alle bebouwde en onbebouwde terreinen opgenomen evenals de gebouwen erop en de inrichting van de gebouwen opgenomen die nodig zijn voor de exploitatie van de onderneming. Onder deze rubriek worden zowel terreinen en gebouwen opgenomen waarvan de onderneming eigenaar is als om vooruitbetaalde contracten zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik.

23. Installaties, machines en uitrusting

De rubriek Installaties, machines en uitrusting omvat de roerende goederen die direct gebruikt worden in de productie van goederen of de levering van diensten. Het omvat ook de reserveonderdelen en gereedschap dat nodig is om de machines of installaties te onderhouden en te herstellen. Voor een bedrijf dat actief is in houtbewerking kan dit gaan over machines zoals afkortzagen, decoupeerzagen en afzuiginstallaties.

24. Meubilair en rollend materieel

In deze rubriek wordt zowel het meubilair (stoelen, bureaus, tafels, etc…) als het rollend materieel zoals auto’s en bestelwagens opgenomen. Het meubilair moet van roerende aard zijn en mag niet geïntegreerd zijn in de inrichting van het gebouw.

Onder rollend materieel vallen alle vervoersmiddelen die dienen voor het vervoer van personeel, goederen, grondstoffen of ander materiaal. Voor de hand liggende voorbeelden van rollend materieel zijn auto’s, vrachtwagens en heftrucks. Maar ook boten, vliegtuigen, helikopters, treinen en andere voertuigen, die worden ingezet voor het vervoer, worden in deze rubriek opgenomen.

25. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht

Bepaalde leasing contracten mogen onder materiële vaste activa opgenomen worden. Er moet wel een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen leasing en gewone huur. Bij leasing wordt bijvoorbeeld een machine of uitrusting gehuurd voor een termijn die gelijk is aan de ingeschatte economische gebruiksduur van het vast actief.

De prijs moet contractueel vastgelegd worden en moet overeenkomen met de af te schrijven waarde van het gehuurde vast actief. Daarenboven moet er contractueel voorzien zijn dat de huurder het vast actief kan kopen op het einde van het contract tegen een vooraf bepaalde prijs die overeenkomt met de restwaarde.

26. Overige materiële vaste activa

In deze overige rubriek worden verschillende soorten activa opgenomen:

  • de onroerende goederen die worden aangehouden als onroerende reserve
  • de woongebouwen
  • de buiten gebruik of buiten de exploitatie gestelde materiële vaste activa
  • de roerende en onroerende goederen die in erfpacht, opstal, huur, handelshuur of landpacht werden gegeven
  • de kosten voor inrichting van gehuurde gebouwen

27. Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen

Deze rubriek heeft tot doel om zelfgemaakte materiële vaste activa op te zetten die nog niet af zijn op datum van de balans. Zodra deze activa klaar zijn om in gebruik genomen te worden, vindt er een overboeking plaats naar een andere rubriek. Alle voorschotten en voorafbetalingen voor de aankoop van materiële vaste activa worden in deze rubriek opgenomen.

You may also like

Disclaimer

Alle informatie die op deze website kan gevonden worden, moet beschouwd worden als louter algemene informatie.

Beleggen brengt hoge financiële risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om altijd uw eigen onderzoek te doen.

Onze auteurs beschikken niet over de vereiste opleidingen of licenties om beleggingsadvies te kunnen geven.

Nieuwsbrief