Home Boekhouden Resultatenrekening: betekenis, uitleg en voorbeelden

Resultatenrekening: betekenis, uitleg en voorbeelden

by Quinten de Jong
5 minuten leestijd

Wat is de resultatenrekening?

De resultatenrekening is een financieel overzicht dat de inkomsten en uitgaven van een bedrijf over de loop van een boekjaar weergeeft. Het doel van de resultatenrekening is om te laten zien hoeveel winst (of verlies) een bedrijf heeft behaald. De resultatenrekening is een verplicht onderdeel van de jaarrekening en wordt ook wel de winst-en-verliesrekening genoemd, bedrijven kunnen namelijk ook verlieslatend zijn.

Wat is het verschil tussen de balans en resultatenrekening?

De balans kun je zien als een foto, het is namelijk een momentopname van de financiële toestand van een onderneming. Naast de activa, schulden kun je er ook de boekwaarde van een onderneming op terugvinden op een specifieke datum.

De resultatenrekening geeft de financiële prestaties van een bedrijf over een bepaalde periode, meestal een jaar of een kwartaal. Het is met andere woorden eerder een film dan een foto. Dit overzicht geeft inzicht in de winstgevendheid van het bedrijf. Het helpt aandeelhouders te begrijpen hoe goed het bedrijf in een afgelopen periode gepresteerd heeft.

Voorbeeld van de resultatenrekening

Aan de hand van de resultatenrekening van de jaarrekening van Solvay (boekjaar 2022) gaan we de verschillende onderdelen verder uitleggen.


Omzet

Omdat Solvay een chemiebedrijf is, bestaat de omzet voornamelijk uit de verkoop van chemische materialen zoals peroxiden, polymeren en natrium carbonaat. Solvay maakt onderscheid tussen de omzet uit kernactiviteiten en andere activiteiten. Onder toelichting F3 wordt vermeld dat de omzet verbonden aan andere activiteiten dan de kernactiviteiten voornamelijk transacties omvat met derden in grondstoffen en energie en licentietransacties. In totaal verkocht Solvay voor 13,4 miljard euro aan chemische producten en 2,6 miljard aan andere activiteiten voor een totaal van meer dan 16 miljard euro.

Kostprijs van de omzet

De kostprijs van de omzet omvat alle kosten die verbonden waren aan het produceren van de verkochte goederen en transacties. Het omvat zaken zoals grondstoffen, personeelskosten en de afschrijving van de fabrieken en machines.

Brutomarge

Het verschil tussen de omzet en de kostprijs van de omzet wordt ook wel de brutomarge genoemd. De term brutomarge wordt gebruikt omdat er nog andere kosten moeten afgetrokken worden om aan de nettowinst te komen. Toch is de brutomarge een belangrijk cijfer, het geeft namelijk weer hoeveel middelen een bedrijf genereert om kosten te dekken die niet direct verbonden zijn met de productie van de goederen. Voor het boekjaar omvatten deze kosten iets meer dan 12 miljard euro. Waardoor er 4 miljard euro overblijft om alle andere kosten die het bedrijf maakt, te dekken.

Operationele kosten

Operationele kosten bestaan uit commerciële kosten en administratieve kosten. Administratieve kosten zijn kosten die nodig zijn om het bedrijf van dag tot dag te laten draaien zelfs al zou er niks verkocht worden. Denk daarbij aan de lonen van het management en het ondersteunend personeel zoals HR en beveiliging. Maar ook aan de huur van het administratief gebouw, de afschrijving van bedrijfswagens of de kosten van onderzoek en ontwikkeling. Commerciële kosten kunnen bestaan uit de lonen en commissies van verkopers maar ook de marketingkosten zoals reclamespotjes en folders.

EBIT of bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat of EBIT (Earnings before Interest and Taxes) geeft de winstgevendheid weer van de kernactiviteiten van een bedrijf over een bepaald boekjaar. Het kan berekend worden door de operationele kosten af te trekken van de brutomarge. In het geval van Solvay zijn er naast de operationele kosten ook een aantal andere lijnen met éénmalige kosten zoals het resultaat uit portefeuillebeheer en belangrijke herstructurering.

Winst

De winst van een onderneming is wat er overblijft nadat alle kosten zijn afgetrokken van de omzet. Het gedeelte van de winst dat niet uitbetaald wordt als dividend wordt door de onderneming behouden. In 2022 boekte Solvay een winst van 1,9 miljard euro, hiervan werd bijna 400 miljoen euro uitgekeerd als dividend.

De impact van de resultatenrekening op de balans

Wanneer een onderneming winst maakt heeft dit een directe impact op de balans. De overgedragen winsten zorgen namelijk voor een stijging van de boekwaarde. Een onderneming kan de overgedragen winst gebruiken voor toekomstige investeringen, schuldaflossingen, of als een financiële buffer voor toekomstige verliezen. In geval van een verlieslatend jaar zal de boekwaarde van een onderneming daarentegen zakken.

You may also like

Disclaimer

Alle informatie die op deze website kan gevonden worden, moet beschouwd worden als louter algemene informatie.

Beleggen brengt hoge financiële risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om altijd uw eigen onderzoek te doen.

Onze auteurs beschikken niet over de vereiste opleidingen of licenties om beleggingsadvies te kunnen geven.

Nieuwsbrief