Home Boekhouden Schulden op minder dan één jaar: betekenis, onderverdeling en uitleg

Schulden op minder dan één jaar: betekenis, onderverdeling en uitleg

by Quinten de Jong
Gepubliceerd: Laatste update: 3 minuten leestijd

Wat zijn schulden op minder dan één jaar?

Onder deze rubriek worden schulden opgenomen die een contractuele looptijd hebben van twaalf maanden of minder. Indien een bepaalde schuld uit verschillende looptijden bestaat, moet het gedeelte van de schuld dat pas na twaalf maanden vervalt, overgedragen worden naar de rubriek schulden op meer dan één jaar.

Onderverdeling van schulden op minder dan één jaar

42 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

Deze rubriek verwijst naar het deel van de langlopende schulden dat binnen de twaalf maanden moet worden betaald. Bijvoorbeeld, als een bedrijf een lening heeft afgesloten met een looptijd van meerdere jaren, wordt het gedeelte van deze lening dat betrekking heeft op de komende twaalf maanden opgenomen onder deze rubriek.

43 Financiële schulden

Onder deze rubriek worden allerlei schulden opgenomen zoals leningen op rekening met vaste termijn, promessen, acceptkredieten, schulden in rekening-courant en overige leningen.

44 Handelsschulden

Handelsschulden zijn schulden die ontstaan wanneer een onderneming goederen of diensten afneemt van leveranciers op kredietbasis, zonder dat er directe betaling plaatsvindt op het moment van de levering. Deze schulden zijn het gevolg van de dagelijkse bedrijfsvoering. In deze rubriek kan een onderneming ook facturen opnemen die het nog niet heeft ontvangen maar wel weet van heeft.

45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

In deze rubriek worden schulden ten opzichte van de fiscus opgenomen zoals winstbelastingen, te betalen btw en andere Belgische belastingen. Maar ook schulden met betrekking tot buitenlandse overheidsinstanties kunnen hierin opgenomen worden. Sociale lasten zoals te betalen RSZ en vakantiegeld moeten ook opgenomen worden in deze rubriek.

46 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

Handelsschulden zijn schulden die ontstaan wanneer een onderneming goederen of diensten afneemt van leveranciers op kredietbasis, zonder dat er directe betaling plaatsvindt op het moment van de levering. Deze schulden zijn het gevolg van de dagelijkse bedrijfsvoering.

47 Schulden uit de bestemming van het resultaat

Deze rubriek omvat dividenden, tantièmes en andere rechthebbenden.

48 Diverse schulden

Onder deze rubriek vallen borgtochten ontvangen in contanten, vervallen obligaties, vervallen coupons en andere diverse schulden die niet onder andere categorieën kunnen ondergebracht worden.

You may also like

Disclaimer

Alle informatie die op deze website kan gevonden worden, moet beschouwd worden als louter algemene informatie.

Beleggen brengt hoge financiële risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om altijd uw eigen onderzoek te doen.

Onze auteurs beschikken niet over de vereiste opleidingen of licenties om beleggingsadvies te kunnen geven.

Nieuwsbrief