Home Boekhouden Balans: betekenis, uitleg en voorbeelden

Balans: betekenis, uitleg en voorbeelden

by Quinten de Jong
2 minuten leestijd

Wat is een balans?

De balans is een momentopname van de financiële toestand van een onderneming. Het bestaat uit twee gedeelten die met elkaar in evenwicht zijn, de activa aan de linkerkant en de passiva aan de rechterkant. Aan de hand van een balans kan een inschatting gemaakt worden van de financiële gezondheid van een onderneming. Samen met de winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht is de balans een verplicht onderdeel van de jaarrekening.

Wat staat er op een balans?

Een balans bestaat uit twee onderdelen, de activa (=bezittingen) en de passiva (=schulden en eigen vermogen). Het totaalbedrag van alle activa is altijd gelijk aan het totaalbedrag van alle passiva. De twee kanten van de balans staan dus altijd in evenwicht met elkaar. De passiva vertegenwoordigen namelijk de financiële middelen die gebruikt zijn om de activa of bezittingen aan te kopen.

Op de linkerzijde of debetzijde van de balans staan de activa. De activa worden opgesplitst tussen vaste activa en vlottende activa. Vaste activa zijn activa die langer dan een jaar in de onderneming gebruikt worden. Typische voorbeelden hiervan zijn gebouwen, machines en voertuigen. Vlottende activa daarentegen zijn activa die minder dan een jaar in de onderneming blijven. Het gaat dan eerder om grondstoffen, voorraden en liquide middelen.

Op de rechterzijde of creditzijde van de balans staan de passiva. De passiva worden opgesplitst tussen eigen vermogen en schulden. Eigen vermogen bestaat voornamelijk uit het kapitaal van de aandeelhouders en de overgedragen winsten uit vorige jaren. De schulden worden ook wel vreemd vermogen genoemd omdat het bestaat uit leningen op korte en lange termijn.  

You may also like

Disclaimer

Alle informatie die op deze website kan gevonden worden, moet beschouwd worden als louter algemene informatie.

Beleggen brengt hoge financiële risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om altijd uw eigen onderzoek te doen.

Onze auteurs beschikken niet over de vereiste opleidingen of licenties om beleggingsadvies te kunnen geven.

Nieuwsbrief