Home Boekhouden Schulden op meer dan één jaar: betekenis, onderverdeling en uitleg

Schulden op meer dan één jaar: betekenis, onderverdeling en uitleg

by Quinten de Jong
4 minuten leestijd

Wat zijn schulden op meer dan één jaar?

Onder deze rubriek worden schulden opgenomen die een contractuele looptijd hebben van twaalf maanden of langer. Indien een bepaalde schuld uit verschillende looptijden bestaat, moet het gedeelte van de schuld dat binnen de twaalf maanden vervalt, overgedragen worden naar de rubriek schulden op ten hoogste één jaar.

 

Onderverdeling van schulden op meer dan één jaar

170 Achtergestelde leningen

Achtergestelde leningen zijn leningen waarbij de schuldeiser akkoord is gegaan dat ze in geval van vereffening van de onderneming pas worden terugbetaald nadat bepaalde schuldeisers eerst zijn terugbetaald. Volgens het CBN mag de post achtergestelde leningen alleen gebruikt worden voor leningen waarbij de achterstellingsclausule van toepassing is op alle schuldeisers, en niet alleen op bepaalde schuldeisers.

Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen converteerbare (1700) en niet-converteerbare achtergestelde leningen (1701). Converteerbare achtergestelde leningen geven de schuldeiser de optie om de lening om te zetten in aandelen van de onderneming.

171 Niet-achtergestelde obligatieleningen

Niet-achtergestelde obligatieleningen zijn leningen waarvan de rechten van de schuldeisers zijn opgenomen in een obligatie. In ruil voor het ter beschikking stellen van de lening ontvangt de schuldeiser rente in de vorm van regelmatig couponbetalingen. Op het einde van de looptijd wordt de initiële inleg samen met het laatste coupon terugbetaald.

172 Leasingschulden en soortgelijke schulden

Een leasingschuld is een financiële verplichting die ontstaat wanneer een onderneming activa zoals voertuigen, machines of gebouwen verkrijgt via een leaseovereenkomst in plaats van ze direct aan te kopen. Bij leasing betaalt de huurder periodieke betalingen aan de verhuurder voor het gebruik van het actief over een afgesproken periode.

173 Kredietinstellingen

Onder de rubriek kredietinstellingen vallen zowel schulden op rekening, promessen als acceptkredieten.

174 Overige leningen

Deze rubriek kan gebruikt worden voor alle leningen die niet onder een van de voorgaande rubrieken geplaatst kunnen worden.

175 Handelsschulden

Handelsschulden zijn schulden die ontstaan wanneer een onderneming goederen of diensten afneemt van leveranciers op kredietbasis, zonder dat er directe betaling plaatsvindt op het moment van de levering. Deze schulden zijn het gevolg van de dagelijkse bedrijfsvoering.

176 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

Vooruitbetalingen op bestellingen verwijzen naar de betalingen die klanten vooraf doen voordat de goederen geleverd of de diensten uitgevoerd zijn. Omdat de betaling al heeft plaatsgevonden, vormt dit een schuld voor de onderneming die moet afgelost worden in de vorm van geleverde goederen of uitgevoerde diensten.

178 Borgtochten ontvangen in contanten

Borgtochten ontvangen in contanten zijn sommen die betaald worden om een zekerheid te bekomen voor het nakomen van verplichtingen of als garantie tegen mogelijke verliezen of schade. Deze borgtochten dienen als financiële bescherming voor de ontvanger en kunnen betrekking hebben op verschillende situaties, zoals huurovereenkomsten, leningsovereenkomsten, of contracten voor diensten of goederen.

179 Overige schulden

Deze rubriek kan gebruikt worden voor alle schulden die niet onder een van de voorgaande rubrieken geplaatst kunnen worden.

You may also like

Disclaimer

Alle informatie die op deze website kan gevonden worden, moet beschouwd worden als louter algemene informatie.

Beleggen brengt hoge financiële risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om altijd uw eigen onderzoek te doen.

Onze auteurs beschikken niet over de vereiste opleidingen of licenties om beleggingsadvies te kunnen geven.

Nieuwsbrief