Home Boekhouden Oprichtingskosten: betekenis, uitleg en voorbeelden

Oprichtingskosten: betekenis, uitleg en voorbeelden

by Quinten de Jong
4 minuten leestijd

Wat zijn oprichtingskosten?

Oprichtingskosten zijn kosten verbonden met het opstarten (of herstructureren) van een onderneming. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit juridische kosten, kosten voor de uitgifte van leningen, kosten voor het opstellen van een ondernemingsplan en andere administratieve kosten. De oprichtingskosten worden doorgaans op de balans opgenomen onder vaste activa en over een bepaalde periode afgeschreven.

Onderverdeling van de oprichtingskosten

200 Kosten van oprichting, kapitaalverhoging of verhoging van de inbreng

Onder de rekening 200Kosten van oprichting, kapitaalverhoging of verhoging van de inbreng worden onder andere de erelonen van de notaris, bedrijfsrevisor of boekhouder opgenomen. Ook de kosten voor het laten publiceren van de statuten in het Belgisch Staatsblad worden onder deze rekening gezet.

201 Kosten bij uitgifte van leningen

Kosten bij uitgifte van leningen worden gebruikt voor de kosten die te maken hebben met het uitgeven van een bedrijfsobligatie. Voor het uitgeven van obligaties moet een onderneming namelijk rekening houden met makelaarslonen, commissies en andere kosten die door een bank kunnen aangerekend worden.

202 Overige oprichtingskosten

Onder deze rekening komen alle andere kosten terecht die niet onder de twee onder gebracht kunnen worden.  Dat kan gaan vanontwikkelingskosten tot marketingkosten en haalbaarheidsstudies.

204 Herstructureringskosten

Herstructureringskosten omvatten alle kosten die verbonden zijn aan een ingrijpende wijziging in de organisatie van een onderneming. Dit is op voorwaarde dat de uitgaven van uitzonderlijke aard zijn en een positieve impact hebben op de lange termijn winstgevendheid van de onderneming. Voor het herstructureren van een onderneming kunnen onder andere opzeggingsvergoedingen en aankoop van nieuwe activa opgenomen worden.

Voorbeelden van oprichtingskosten

De oprichtingskosten van een onderneming kunnen aanzienlijk variëren afhankelijk van de aard van de onderneming, de locatie, en de specifieke vereisten die aan de ondernemingsvorm zijn verbonden.

Eenmanszaak

De oprichtingskosten van een eenmanszaak zijn meestal laag omdat er minder vereisten zijn. Dit zijn de voornaamste kosten waarmee je rekening moet houden bij de oprichting van een eenmanszaak:

 • Notariskosten = 1.000 euro (afhankelijk van de complexiteit)
 • Inschrijving van je onderneming bij de KBO = 105,5 euro
 • Activering van je btw-nummer = 60 euro

Besloten Vennootschap (BV)

Voor het oprichten van een BV zijn hogere kosten verbonden aangezien er een ondernemingsplan moet opgesteld worden. Je kan dit zelf doen of je laten begeleiden door een boekhouder:

 • Notariskosten = vanaf 1.000 euro (afhankelijk van de complexiteit)
 • Kost boekhouder = vanaf 750 euro
 • Publicatiekosten = 271,89 euro
 • Inschrijving van je onderneming bij de KBO = 105,5 euro
 • Activering van je btw-nummer = 60 euro

Naamloze Vennootschap (NV):

De oprichting van een NV is vergelijkbaar met die van een BV, maar meestal duurder vanwege de grotere complexiteit en de minimumkapitaalvereiste:

 • Startkapitaal = 61.500 euro
 • Notariskosten = vanaf 1.000 euro (afhankelijk van de complexiteit)
 • Kost boekhouder = vanaf 1.000 euro (afhankelijk van de complexiteit)
 • Publicatiekosten = 271,89 euro
 • Inschrijving van je onderneming bij de KBO = 105,5 euro
 • Activering van je btw-nummer = 60 euro

You may also like

Disclaimer

Alle informatie die op deze website kan gevonden worden, moet beschouwd worden als louter algemene informatie.

Beleggen brengt hoge financiële risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om altijd uw eigen onderzoek te doen.

Onze auteurs beschikken niet over de vereiste opleidingen of licenties om beleggingsadvies te kunnen geven.

Nieuwsbrief