Home Boekhouden Boekwaarde van een bedrijf: betekenis, uitleg en voorbeelden

Boekwaarde van een bedrijf: betekenis, uitleg en voorbeelden

by Quinten de Jong
Gepubliceerd: Laatste update: 4 minuten leestijd

Wat is boekwaarde?

De boekwaarde of eigen vermogen van een bedrijf is gelijk aan de waarde van de totale activa minus de totale schulden. Het is belangrijk om op te merken dat de boekwaarde meestal niet overeenkomt met de marktwaarde. De boekwaarde van een bedrijf mag niet verward worden met de term boekwaarde die boekhouders gebruiken om onder andere de waarde van materiële of immateriële vaste activa uit te drukken. In het Engels wordt de term “eigen vermogen” vertaald als “shareholders’ equity”.

Omdat deze twee termen soms door elkaar gebruikt worden, kan het verwarrend zijn. In dit artikel leggen we uit wat boekwaarde van een bedrijf is en hoe je het kan berekenen aan de hand van voorbeelden.

Voorbeelden van boekwaarde

Boekhouders gebruiken de term boekwaarde om de werkelijke waarde van bijvoorbeeld een gebouw of een machine uit te drukken. Hieronder staat de berekening van de materiële vaste activa uit het jaarverslag van Lotus Bakeries. Om tot de boekwaarde van alle materiële vaste activa te komen worden alle gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen van de originele kostprijs afgetrokken.

Boekwaarde = Kostprijs – Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

€ 428.243.000 = € 736.069.000 – € 307.826.000

Om de boekwaarde van Lotus Bakeries te berekenen moeten we kijken naar de geconsolideerde balans. Hierin kan de totale waarde van alle activa gevonden worden, samen met de schulden op korte en lange termijn. Door het totaal van alle schulden af te trekken van de totale activa kan men de boekwaarde of eigen vermogen van Lotus Bakeries berekenen.

Boekwaarde bedrijf = Totaal activa – (Schulden op korte termijn + Schulden op lange termijn)

€ 572.141.000 = € 1.095.036.000 – (€ 256.709.000 + € 266.186.000)

Waarvoor wordt boekwaarde gebruikt?

Beleggers vergelijken de boekwaarde vaak met de marktwaarde van een bedrijf om een ruwe inschatting te maken of een aandeel ondergewaardeerd is. Meestal worden hiervoor financiële ratio’s zoals boekwaarde per aandeel of koers-boekwaarde gebruikt.

Boekwaarde per aandeel

Boekwaarde per aandeel wordt gebruikt om het eigen vermogen per aandeel uit te drukken. Om de boekwaarde per aandeel te berekenen moet het eigen vermogen gedeeld worden door het aantal uitstaande aandelen. Als we ervan uitgaan dat Lotus Bakeries in 2022 810.000 uitstaande aandelen had, dan kunnen we de boekwaarde per aandeel als volgt berekenen:

Boekwaarde per aandeel = Boekwaarde / Aantal uitstaande aandelen

€ 706,34 = € 572.141.000 / 810.000

Koers-boekwaarde

Koers-boekwaarde is een financiële ratio die gebruikt wordt om de boekwaarde van gelijkaardige bedrijven binnen een bepaalde sector met elkaar te vergelijken. Een hoge of lage koers-boekwaarde zegt op zich dus redelijk weinig over een bedrijf. Om de koers-boekwaarde te berekenen wordt de marktwaarde gedeeld door de boekwaarde van een bedrijf:

Koers-boekwaarde = Marktwaarde / Boekwaarde

12,93 = € 7.396.000.000 / € 572.141.000

De koers-boekwaarde van Lotus Bakeries is 12,93. Op het eerste zicht is dit een koers-boekwaarde die zeer hoog ligt. Maar de hoge koers-boekwaarde van Lotus Bakeries kan een weerspiegeling zijn van de hoge waarde van de merknaam en competitieve positie. Deze zaken hebben namelijk een effectieve waarde maar worden niet opgenomen in de boekhouding van een bedrijf.

You may also like

Disclaimer

Alle informatie die op deze website kan gevonden worden, moet beschouwd worden als louter algemene informatie.

Beleggen brengt hoge financiële risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om altijd uw eigen onderzoek te doen.

Onze auteurs beschikken niet over de vereiste opleidingen of licenties om beleggingsadvies te kunnen geven.

Nieuwsbrief