Home Boekhouden Balanstotaal: betekenis, berekening en voorbeelden

Balanstotaal: betekenis, berekening en voorbeelden

by Quinten de Jong
Gepubliceerd: Laatste update: 3 minuten leestijd

Wat is het balanstotaal?

Het balanstotaal is gelijk aan de som van alle activa van een onderneming op een bepaalde datum. De som van alle activa is ook gelijk aan de som van alle passiva plus het eigen vermogen van een onderneming. Het balanstotaal geeft een goede indicatie van de relatieve omvang van een onderneming ten opzichte van zijn concurrenten, maar het zegt niks over de waarde. Een bedrijf kan namelijk grotendeels gefinancierd zijn met schulden waardoor het een hoge balanstotaal kan hebben zonder dat het over veel eigen vermogen of boekwaarde beschikt.

Hoe bereken je de balanstotaal?

Je kunt de balanstotaal van elke onderneming zelf berekenen door alle activa op te tellen. In het onderstaande voorbeeld kunnen we zien dat de som van alle activa van BNP Paribas Fortis op 31/12/2023 meer dan 373 miljard euro bedroeg. Het totaal van alle activa is gelijk aan het balanstotaal. Je kan het balanstotaal ook berekenen door alle passiva op te tellen bij het eigen vermogen.

Waar staat het balanstotaal op de jaarrekening?

Het balanstotaal kan gevonden worden op de balans van de jaarrekening. Hieronder tonen we een voorbeeld uit de jaarrekening van BNP Paribas Fortis (boekjaar 2023). Hier kunnen we zien dat de totale activa meer dan 373 miljard euro bedragen. Dit bedrag is gelijk aan de totale passiva (342 miljard euro) plus het eigen vermogen (31 miljard euro). Het totaal van alle activa is namelijk altijd gelijk aan de som van alle passiva plus het eigen vermogen.

Wat is het verschil tussen omzet en balanstotaal?

De omzet is het totaalbedrag dat een onderneming verdient door de verkoop van goederen of diensten. Van dit bedrag zijn nog geen kosten afgetrokken. Het is een indicatie voor de hoeveelheid geld die het bedrijf binnenbrengt vanuit zijn kernactiviteiten. Het bedrag is terug te vinden in de resultatenrekening en wordt getoond over een specifieke periode, zoals een kwartaal of een jaar.

Het balanstotaal geeft daarentegen de totale waarde weer van alles wat een bedrijf bezit op een bepaald moment. Dit omvat zowel de vlottende activa zoals voorraden en vaste activa zoals het fabrieksgebouw, machines en voertuigen. Het balanstotaal is met andere woorden een momentopname van de financiële omvang van een onderneming.

You may also like

Disclaimer

Alle informatie die op deze website kan gevonden worden, moet beschouwd worden als louter algemene informatie.

Beleggen brengt hoge financiële risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om altijd uw eigen onderzoek te doen.

Onze auteurs beschikken niet over de vereiste opleidingen of licenties om beleggingsadvies te kunnen geven.

Nieuwsbrief