Home Boekhouden Vlottende activa: betekenis, uitleg en voorbeelden

Vlottende activa: betekenis, uitleg en voorbeelden

by Quinten de Jong
Gepubliceerd: Laatste update: 3 minuten leestijd

Wat zijn vlottende activa?

Vlottende activa zijn activa op de balans van een onderneming die binnen het jaar in geld kunnen worden omgezet. Deze omvatten typisch zaken als voorraden, vorderingen, cash en andere liquide middelen.

Wat is het verschil tussen vaste en vlottende activa?

Het kenmerkende aspect van vlottende activa is dat ze bedoeld zijn om op korte termijn omgezet te worden in cash. Dit in tegenstelling tot vaste activa, zoals gebouwen, machines en voertuigen. Omdat vaste activa meerdere jaren gebruikt worden, moeten ze afgeschreven worden over hun ingeschatte levensduur. Elk jaar wordt dus een gedeelte van een vast actief afgeschreven en opgenomen als een gedeelte van de bedrijfskosten. De kost van vlottende activa wordt daarentegen volledig opgenomen in de winst- en verliesrekening.

Voorbeelden van vlottende activa

Vlottende activa worden op de balans gerangschikt van minst liquide naar meest liquide. Vorderingen op meer dan één jaar zijn de minst liquide vorm van vlottende activa terwijl liquide middelen het meest liquide zijn.

  1. Vorderingen op meer dan één jaar: Deze rubriek omvat bedragen die door klanten verschuldigd zijn voor goederen of diensten die op krediet zijn geleverd en op meer dan één jaar mogen betaald worden.
  2. Voorraden: De rubriek voorraden wordt gebruikt voor onder andere grondstoffen, werk in uitvoering en afgewerkte goederen die een bedrijf aanhoudt voor verkoop. Maar ook vooruitbetalingen voor goederen of diensten die in een toekomstige periode zullen worden ontvangen.
  3. Vorderingen op ten hoogste één jaar: Dit zijn bedragen die door klanten verschuldigd zijn voor goederen of diensten die op krediet zijn geleverd en binnen het jaar moeten betaald worden.
  4. Geldbeleggingen: Geldbeleggingen zijn effecten zoals aandelen, termijndeposito’s of obligaties die binnen een jaar kunnen worden omgezet in cash.
  5. Liquide middelen: In deze rubriek worden fysiek geld, banktegoeden op zicht- en spaarrekeningen opgenomen.

Zijn liquide middelen vlottende activa?

Ja, liquide middelen zijn een vorm van vlottende activa. Liquide middelen omvatten effecten zoals dividendbewijzen, coupons, contanten en bedragen aangehouden op zicht- en spaarrekeningen. Ze zijn essentieel voor de dagelijkse bedrijfsvoering, omdat ze gebruikt kunnen worden om aan financiële verplichtingen te voldoen zoals het betalen van leveranciers en het uitkeren van lonen aan personeel. In de balans van een onderneming worden liquide middelen beschouwd als een van de meest liquide vormen van vlottende activa.

You may also like

Disclaimer

Alle informatie die op deze website kan gevonden worden, moet beschouwd worden als louter algemene informatie.

Beleggen brengt hoge financiële risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om altijd uw eigen onderzoek te doen.

Onze auteurs beschikken niet over de vereiste opleidingen of licenties om beleggingsadvies te kunnen geven.

Nieuwsbrief