Home Boekhouden Amortisatie: betekenis, uitleg en voorbeelden

Amortisatie: betekenis, uitleg en voorbeelden

by Quinten de Jong
Gepubliceerd: Laatste update: 3 minuten leestijd

Wat is amortisatie?

Amortisatie is een non-cash uitgave die bedoeld is om de kosten van immateriële vaste activa zoals goodwill te spreiden over hun levensduur. Alhoewel amortisatie wordt afgetrokken van de omzet om tot het bedrijfsresultaat te komen, heeft het geen impact op de cash flow van een onderneming.

Wat is het verschil tussen amortisatie en afschrijvingen?

Amortisatie en afschrijvingen zijn beide boekhoudkundige methoden om de kosten van een vast actief te spreiden over de geschatte levensduur. Het voornaamste verschil is dat amortisatie gebruikt wordt voor immateriële vaste activa, voornamelijk voor goodwill maar ook voor patenten en handelsmerken. Afschrijvingen worden daarentegen gebruikt op materiële vaste activa zoals gebouwen, machines en voertuigen.

Daarnaast worden immateriële activa voornamelijk lineair geamortiseerd. Er wordt met andere woorden elk jaar een gelijk deel in kosten opgenomen in de winst-en-verliesrekening. Dit zorgt voor een gelijke spreiding van de kosten over de levensduur van een immaterieel vast actief. Een materieel vast actief wordt naast lineair, ook vaak degressief of versneld afgeschreven. Bij een degressieve afschrijving wordt het grootste gedeelte van de waarde van een materieel vast actief in de eerste jaren in kosten gebracht. Hierdoor wordt het bedrijfsresultaat in de eerste jaren sterker gedrukt, wat ervoor zorgt dat een bedrijf op korte termijn minder belastingen moet betalen.

Voorbeeld amortisatie van goodwill

Goodwill is een soort immaterieel vast actief dat ontstaat wanneer een bedrijf een ander bedrijf koopt voor een prijs die hoger ligt dan de boekwaarde. Goodwill stelt de immateriële waarden van een bedrijf voor zoals een sterk merk, goede klantrelaties of hoog opgeleide werknemers. Deze troeven verschijnen niet op de balans van een bedrijf maar spelen wel een belangrijke rol in de waardebepaling.

Voorbeeld

Stel dat bedrijf Big Belgo het bedrijf Klein overneemt voor 1 miljoen euro. De boekwaarde van Klein bedraagt 800.000 euro. De goodwill die voortvloeit uit deze transactie zou als volgt worden berekend:

Goodwill = Overnameprijs – Boekwaarde

Goodwill = €1.000.000 – €800.000 = €200.000

Als we nu aannemen dat deze goodwill over 10 jaar lineair wordt geamortiseerd, dan wordt jaarlijks een bedrag van €20.000 als amortisatiekost geboekt:

Amortisatiekost per jaar = Goodwill / Levensduur

Amortisatiekost per jaar = €200.000 / 10 jaar = €20.000

Elk jaar zou Big Belgo dus 20.000 euro afschrijven van de goodwill op de balans. Dit zorgt ervoor dat elk jaar 20.000 euro kosten aan de winst-en-verliesrekening toegevoegd wordt. Dit zorgt voor een lager bedrijfsresultaat, maar het zal geen impact hebben op de cashflow van Big Belgo. Na 10 jaar zal de geboekte goodwill volledig geamortiseerd zijn en van de balans verdwijnen.

Als de waarde van het overgenomen bedrijf Klein intact blijft, dan kan het optellen van de amortisatiekosten bij het bedrijfsresultaat een duidelijker beeld geven van de winstgevendheid van een Big Belgo.

You may also like

Disclaimer

Alle informatie die op deze website kan gevonden worden, moet beschouwd worden als louter algemene informatie.

Beleggen brengt hoge financiële risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om altijd uw eigen onderzoek te doen.

Onze auteurs beschikken niet over de vereiste opleidingen of licenties om beleggingsadvies te kunnen geven.

Nieuwsbrief