Home Boekhouden Vorderingen op ten hoogste één jaar: betekenis, uitleg en voorbeelden

Vorderingen op ten hoogste één jaar: betekenis, uitleg en voorbeelden

by Quinten de Jong
4 minuten leestijd

Wat zijn vorderingen op ten hoogste één jaar?

Vorderingen op ten hoogste één jaar zijn vorderingen die een contractuele looptijd van minder dan één jaar hebben. Ook het gedeelte van de vorderingen van een contract van meer dan één jaar dat binnen het jaar vervalt worden onder deze rubriek opgenomen.

Onderverdeling van vorderingen op ten hoogste één jaar

Op de balans wordt er een onderscheid gemaakt tussen handelsvorderingen en overige vorderingen. Handelsvorderingen hebben betrekking op het verlenen van krediet aan derden in functie van het leveren van goederen of diensten. Overige vorderingen hebben betrekking op het verlenen van krediet los van het leveren van goederen of diensten.

40 Handelsvorderingen

400 Handelsdebiteuren

Handelsdebiteuren zijn klanten van een onderneming die nog niet betaald hebben voor geleverde goederen of verstrekte diensten.

401 Te innen wissels

Te innen wissels verwijst naar vorderingen die vervat zitten in een wisselbrief. Een wisselbrief is een wettelijk document waarin een onvoorwaardelijke betalingsopdracht is opgenomen, meestal met een vooraf bepaalde vervaldag.

404 Te innen opbrengsten

Te innen opbrengsten zijn bedragen waarop de onderneming recht heeft maar waarvoor de verkoopfactuur of creditnota nog niet is opgemaakt.

406 Vooruitbetalingen                                                                    

Vooruitbetalingen zijn betalingen door een onderneming voor goederen of diensten die nog niet ontvangen zijn.

407 Dubieuze debiteuren

Dubieuze debiteuren zijn klanten die goederen of diensten in ontvangst hebben genomen en waarvan de onderneming een sterk vermoeden heeft dat ze de openstaande factuur niet zullen betalen wegens problemen zoals insolventie of betwisting.

409 Geboekte waardeverminderingen (-)

Geboekte waardeverminderingen stellen de vorderingen voor waarvan de onderneming definitief kan aantonen dat ze niet meer kunnen geïnd worden.

41 Overige vorderingen

410 Opgevraagd, niet-gestort kapitaal of inbreng

Kapitaal dat al werd opgevraagd maar nog niet gestort geweest is

411 Terug te vorderen btw

Het bedrag aan btw dat een onderneming nog mag terugvorderen van de belastingdienst.

412 Terug te vorderen belastingen en voorheffingen

Het bedrag aan belastingen en voorheffingen dat een onderneming nog mag terugvorderen van de belastingdienst.

414 Te innen opbrengsten

Het bedrag aan nog op te stellen facturen. Deze rekening wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat facturen aan het juiste fiscale boekjaar worden toegewezen.

416 Diverse vorderingen

Vorderingen die niet op een van de andere rekeningen kunnen geboekt worden.

417 Dubieuze debiteuren

Dubieuze debiteuren zijn klanten waarmee een financiële transactie heeft plaatsgevonden en waarvan de onderneming een sterk vermoeden heeft dat ze niet aan hun contractuele verplichtingen zullen voldoen wegens problemen zoals insolventie of betwisting.

418 Borgtochten betaald in contanten

Borgtochten waarvan de terugbetaling binnen het jaar zal plaatsvinden. Een borgtocht maakt soms deel uit van een huurcontract van een actief zoals een gebouw, auto of machine.

419 Geboekte waardeverminderingen (-)

Geboekte waardeverminderingen stellen de vorderingen voor waarvan de onderneming definitief kan aantonen dat ze niet meer kunnen geïnd worden.

You may also like

Disclaimer

Alle informatie die op deze website kan gevonden worden, moet beschouwd worden als louter algemene informatie.

Beleggen brengt hoge financiële risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om altijd uw eigen onderzoek te doen.

Onze auteurs beschikken niet over de vereiste opleidingen of licenties om beleggingsadvies te kunnen geven.

Nieuwsbrief