Home Boekhouden Vaste activa: betekenis, onderverdeling en voorbeelden

Vaste activa: betekenis, onderverdeling en voorbeelden

by Quinten de Jong
3 minuten leestijd

Wat zijn vaste activa?

Vaste activa zijn activa die gedurende een lange periode (langer dan een jaar) gebruikt zullen worden door een onderneming om omzet te draaien. Een belangrijk kenmerk van vaste activa is dat deze activa kan afgeschreven over een termijn van meerdere jaren. Voor de meeste bedrijven gaat het om activa zoals terreinen, gebouwen, machines, installaties, meubilair en vervoersmiddelen zoals auto’s en bestelwagens.

Welke soorten vaste activa bestaan er?

20 Oprichtingskosten

Oprichtingskosten zijn kosten die verbonden zijn met de oprichting van het bedrijf. Maar het kan ook andere kostenposten omvatten zoals een kapitaalsverhoging, uitgifte van leningen en herstructureringskosten.

21 Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa zijn activa die niet fysiek zijn van aard maar wel een bijdrage leveren aan de exploitatie van de onderneming. Het gaat om niet tastbare vaste activa zoals kosten van ontwikkeling, concessies, octrooien, licenties, know-how, merken, goodwill en vooruitbetalingen.

22-27 Materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn tastbare activa die een onderneming bezit en nodig heeft voor haar bedrijfsuitoefening. Het gaat om activa van fysieke aard zoals terreinen, gebouwen, meubilair, machines, installaties, bestelwagens en vrachtwagens.

28 Financiële vaste activa

Financiële vaste activa zijn activa die worden aangehouden door bedrijven met het doel een rendement te halen in de vorm van waardestijgingen, dividenden of rente. Onder deze rubriek worden participaties opgenomen waarin de onderneming inspraak heeft in het bestuur van de andere onderneming.

Wat is het verschil tussen vaste activa en vlottende activa?

Aan de actiefzijde van de balans wordt het onderscheid gemaakt tussen vaste en vlottende activa. Vaste activa zijn activa die gedurende een lange periode zullen gebruikt worden door een onderneming. Een belangrijk kenmerk van vaste activa is dat ze afgeschreven worden over meerdere jaren.

Vlottende activa zijn daarentegen activa die slechts voor een beperkte duur aanwezig zijn in de onderneming. In de meeste ondernemingen zijn de vlottende activa onderhevig aan dagelijkse veranderingen. Het gaat dan ook voornamelijk om activa zoals vorderingen, voorraden en geldbeleggingen. Een belangrijk kenmerk van vlottende activa is dat deze activa relatief gemakkelijk kunnen omgezet worden in liquide middelen.

You may also like

Disclaimer

Alle informatie die op deze website kan gevonden worden, moet beschouwd worden als louter algemene informatie.

Beleggen brengt hoge financiële risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om altijd uw eigen onderzoek te doen.

Onze auteurs beschikken niet over de vereiste opleidingen of licenties om beleggingsadvies te kunnen geven.

Nieuwsbrief