Home Boekhouden Voorraden en bestellingen in uitvoering: betekenis, uitleg en voorbeelden

Voorraden en bestellingen in uitvoering: betekenis, uitleg en voorbeelden

by Quinten de Jong
3 minuten leestijd

Wat zijn voorraden en bestellingen in uitvoering?

Voorraden en bestellingen in uitvoering omvatten alle voorraden van grondstoffen, hulpstoffen, halffabricaten en fabricaten die een onderneming gebruikt in haar productieproces. Onder deze rubriek worden ook handelsgoederen, bepaalde onroerende goederen en vooruitbetalingen opgenomen.

Wat niet tot de rubriek Voorraden en bestellingen in uitvoering horen zijn materiële goederen die een deel van de vaste activa zullen worden, reserveonderdelen voor installaties en herbruikbaar verpakkingsmateriaal.

Voorbeelden van voorraden en bestellingen in uitvoering

30-31 Grond- en hulpstoffen

Grondstoffen en hulpstoffen zijn alle stoffen die gebruikt worden in het productieproces van handelsgoederen. Grondstoffen zijn alle stoffen of materialen (zoals hout, metaal, etc.…) die verwerkt worden in de goederen. Hulpstoffen zijn daarentegen stoffen (zoals brandstoffen, smeerolie of gereedschap) die verbruikt worden tijdens het productieproces maar niet aanwezig zijn in het eindproduct.

32 Goederen in bewerking

Goederen in bewerking zijn alle goederen die zich in de productiefase bevinden maar nog niet gereed zijn. Onder deze rubriek worden ook resten (niet-verkoopbare tussenproducten) opgenomen die tijdens het productieproces tot stand komen.

33 Gereed product

Alle fabricaten van een onderneming die bestemd zijn voor verkoop of zich in een verkoopbare staat bevinden worden beschouwd als Gereed product. Ook halffabricaten die verkocht kunnen worden of zeer eenvoudig omgezet kunnen worden in een verkoopbaar product vallen onder deze rubriek.

34 Handelsgoederen

Handelsgoederen zijn goederen die ingekocht worden om zonder bewerking of na lichte bewerking te verkopen. Het gaat met andere woorden om goederen die niet geproduceerd zijn door de onderneming zelf.

35 Onroerende goederen bestemd voor verkoop

Onroerende goederen bestemd voor verkoop zijn onroerende goederen die met of zonder wijziging zullen verkocht worden. Hieronder vallen wijzigingen aan onroerende goederen zoals het slopen van een gebouw, bouwklaar maken van een terrein of het bouwen van een gebouw op een terrein.

36 Vooruitbetalingen

Uitgevoerde vooruitbetalingen op voorraden zijn bestemd om toegevoegd te worden aan de kostprijs van de voorraden.

37 Bestellingen in uitvoering

Bestellingen in uitvoering zijn alle bestellingen die een onderneming buiten haar gewoonlijke productie verricht, op specifieke aanwijzingen van een klant.

You may also like

Disclaimer

Alle informatie die op deze website kan gevonden worden, moet beschouwd worden als louter algemene informatie.

Beleggen brengt hoge financiële risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om altijd uw eigen onderzoek te doen.

Onze auteurs beschikken niet over de vereiste opleidingen of licenties om beleggingsadvies te kunnen geven.

Nieuwsbrief