Home Boekhouden Geldbeleggingen en liquide middelen: betekenis, uitleg en voorbeelden

Geldbeleggingen en liquide middelen: betekenis, uitleg en voorbeelden

by Quinten de Jong
Gepubliceerd: Laatste update: 3 minuten leestijd

Wat zijn geldbeleggingen en liquide middelen?

Geldbeleggingen en liquide middelen vallen onder vlottende activa op de balans. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen geldbeleggingen en liquide middelen. Geldbeleggingen omvatten effecten zoals eigen aandelen, aandelen, vastrentende effecten en termijndeposito’s. Liquide middelen omvatten effecten zoals dividendbewijzen, coupons, contanten en bedragen aangehouden op zicht- en spaarrekeningen.

Voorbeelden van geldbeleggingen en liquide middelen

50 Eigen aandelen

Eigen aandelen zijn de aandelen die een onderneming bewaart in haar eigen kas. Een onderneming kan eigen aandelen inkopen om te gebruiken als bonus voor medewerkers of als een manier om het aandeel in de onderneming van bestaande aandeelhouders te vergroten.

51 Aandelen

In deze rubriek worden aandelen in andere ondernemingen opgenomen waarmee er geen duurzame band bestaat. De aandelen van verbonden ondernemingen moeten opgenomen worden onder de rubriek financiële vaste activa. Tenzij het gaat om aandelen waar de onderneming op korte termijn afstand van zal doen.

52 Vastrentende effecten

Bedrijfsobligaties, kasbons en staatsbons die respectievelijk worden uitgegeven door ondernemingen, banken en overheden vallen onder vastrentende effecten.

53 Termijndeposito’s

Termijndeposito’s zijn alle deposito’s bij kredietinstellingen ongeacht de duurtijd zoals termijnrekeningen.

54 Te incasseren vervallen waarden

Deze rubriek omvat alle waardepapieren zoals dividendbewijzen en coupons waarvan de vervaldag verstreken is maar waarvan de gelden nog niet ontvangen zijn.

55 Kredietinstellingen

Dit zijn alle tegoeden die bij kredietinstellingen worden aangehouden op zichtrekeningen of spaarrekeningen.

56 Postcheque en girodienst

Deze rubriek werd vroeger gebruikt om een onderscheid te maken tussen banken en de Bank van de Post (nu Bpost bank) . Vandaag is deze rubriek gelijklopend met rubriek 55 Kredietinstellingen.

57 Kassen

Kassen zijn alle contanten die aangehouden worden binnen een onderneming. Veel ondernemingen in de horeca en in de retail ontvangen nog heel wat contanten betalingen aan hun kassa.

58 Interne overboekingen

De rubriek Interne overboekingen wordt gebruikt om transfers tussen de rekeningen van liquide middelen te registreren. Wanneer een zaakvoerder contanten uit de kassa gaat deponeren op een zichtrekening bij de bank, wordt dit geregistreerd in deze rubriek.

You may also like

Disclaimer

Alle informatie die op deze website kan gevonden worden, moet beschouwd worden als louter algemene informatie.

Beleggen brengt hoge financiële risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om altijd uw eigen onderzoek te doen.

Onze auteurs beschikken niet over de vereiste opleidingen of licenties om beleggingsadvies te kunnen geven.

Nieuwsbrief