Home Boekhouden Vorderingen op meer dan één jaar: betekenis, soorten en voorbeelden

Vorderingen op meer dan één jaar: betekenis, soorten en voorbeelden

by Quinten de Jong
3 minuten leestijd

Wat zijn vorderingen op meer dan één jaar?

Vorderingen op meer dan één jaar zijn vorderingen die een contractuele looptijd van meer dan één jaar hebben. Vorderingen die binnen het jaar vervallen worden opgenomen onder de rubriek Vorderingen op ten hoogste één jaar.

Soorten vorderingen

Op de balans wordt er een onderscheid gemaakt tussen handelsvorderingen en overige vorderingen. Handelsvorderingen hebben betrekking op het verlenen van krediet aan derden in functie van het leveren van goederen of diensten. Overige vorderingen hebben daarentegen betrekking op het verlenen van krediet los van het leveren van goederen of diensten.

29 Handelsvorderingen

2900 Handelsdebiteuren

Handelsdebiteuren zijn klanten van een onderneming die nog niet betaald hebben voor geleverde goederen of verstrekte diensten.

2901 Te innen wissels

Te innen wissels verwijst naar vorderingen die vervat zitten in een wisselbrief. Een wisselbrief is een wettelijk document waarin een onvoorwaardelijke betalingsopdracht is opgenomen, meestal met een vooraf bepaalde vervaldag.

2906 Vooruitbetalingen                                                                 

Vooruitbetalingen zijn betalingen door een onderneming voor goederen of diensten die nog niet ontvangen zijn.

2907 Dubieuze debiteuren

Dubieuze debiteuren zijn klanten die goederen of diensten in ontvangst hebben genomen en waarvan de onderneming een sterk vermoeden heeft dat ze de openstaande factuur niet zullen betalen wegens problemen zoals insolventie of betwisting.

2909 Geboekte waardeverminderingen (-)

Geboekte waardeverminderingen stellen de vorderingen voor waarvan de onderneming definitief kan aantonen dat ze niet meer kunnen geïnd worden.

291 Overige vorderingen

2910 Vorderingen op rekening

Vorderingen op rekening stellen financiële transacties voor die geformaliseerd werden in een contract.

2911 Te innen wissels

Te innen wissels verwijst naar vorderingen in een financiële transactie die vervat zitten in een wisselbrief.

2917 Dubieuze debiteuren

Dubieuze debiteuren zijn klanten waarmee een financiële transactie heeft plaatsgevonden en waarvan de onderneming een sterk vermoeden heeft dat ze niet aan hun contractuele verplichtingen zullen voldoen wegens problemen zoals insolventie of betwisting.

2919 Geboekte waardeverminderingen (-)

Geboekte waardeverminderingen stellen de vorderingen voor in een financiële transactie waarvan de onderneming definitief kan aantonen dat ze verloren zijn.

You may also like

Disclaimer

Alle informatie die op deze website kan gevonden worden, moet beschouwd worden als louter algemene informatie.

Beleggen brengt hoge financiële risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om altijd uw eigen onderzoek te doen.

Onze auteurs beschikken niet over de vereiste opleidingen of licenties om beleggingsadvies te kunnen geven.

Nieuwsbrief