Home Sparen Kasbon: betekenis, soorten en voorbeelden

Kasbon: betekenis, soorten en voorbeelden

by Quinten de Jong
9 minuten leestijd

Wat is een kasbon?

Een kasbon is een obligatie die wordt uitgegeven door een financiële instelling zoals een bank. Het is een soort schuldbewijs dat aangeeft dat de bank een bepaald bedrag van de belegger heeft ontvangen en dat de bank dit bedrag, plus een vooraf afgesproken rente, na een vastgestelde periode zal terugbetalen.

De voorwaarden verbonden aan een kasbon kunnen variëren van bank tot bank, maar de rentevoet en de looptijd worden altijd op voorhand vastgelegd. De looptijd kan variëren van enkele maanden tot meerdere jaren. Aan het einde van de looptijd krijgt de belegger het oorspronkelijke geïnvesteerde bedrag (de hoofdsom) terug, samen met de rente.

Kasbons worden doorgaans beschouwd als veilige beleggingen, mede omdat ze tot 100.000 euro beschermd worden onder het Belgisch Garantiefonds. Kasbons hebben veel overeenkomsten met een termijnrekening. Het grootste verschil met een termijnrekening is dat een belegger een kasbon voor de vervaldag kan verkopen aan zijn bank of aan een andere belegger.

Door de dalende rente is de populariteit van kasbons fors afgenomen. Hierdoor hebben de meeste banken in België ervoor gekozen om geen kasbon meer aan te bieden. Maar sinds de Belgische overheid onlangs beslist heeft om terug een staatsbon uit te geven zijn er ondertussen wel banken zoals Belfius en BNP Paribas die met een kasbon op de markt willen komen. Hiermee willen de banken inspelen op de vraag voor spaarproducten met hogere rentevoeten.

Wat is het verschil tussen een kasbon en een termijnrekening?

Een kasbon en een termijnrekening zijn beide spaarproducten die worden aangeboden door financiële instellingen. Beide bieden een manier om geld te investeren over een vaste looptijd tegen een vaste rentevoet. Op beide instrumenten wordt een roerende voorheffing van 30% toegepast. Toch zijn er enkele belangrijke verschillen:

 1. Overdraagbaar: Een kasbon is een obligatie die overgedragen kan worden van de ene bank naar de andere. Dat is niet mogelijk met een termijnrekening.
 2. Verhandelbaar: Kasbons kunnen voor het einde van de looptijd verkocht worden via de Expert Market van Euronext of terug aan de bank. Geld op een termijnrekening staat vast en kan in principe niet opgenomen worden, tenzij bij het betalen van een boete.
 3. Uitgifte: Kasbons worden meestal uitgegeven in coupures, wat betekent dat een gedeelte kan behouden worden en een ander gedeelte verkocht kan worden. Dit is niet het geval met een termijnrekening.
 4. Looptijd: Kasbons hebben doorgaans een looptijd tussen één jaar en vijftien jaar. Termijnrekeningen kunnen daarentegen een looptijd hebben vanaf één maand.
 5. Belasting: De kasbon komt op een effectenrekening te staan waardoor het meetelt voor de berekening van de effectentaks. Indien een effectenrekening gemiddeld boven 1 miljoen euro uitkomt, dan wordt de gemiddelde waarde belast tegen 0,15%.

Wat is het verschil tussen een kasbon en staatsbon?

Een staatsbon is vergelijkbaar met een kasbon. In tegenstelling tot een kasbon wordt een staatsbon uitgegeven door een overheid . Wie een Belgische staatsbon koopt, leent in dat geval geld uit aan de Belgische overheid. Het is ook mogelijk om kasbons van andere landen te kopen. Omdat de kasbons in een andere valuta verkocht worden moet er ook rekening gehouden worden met wisselkoersrisico.

Soorten kasbons

De looptijd van een kasbon varieert doorgaans van 1 tot 15 jaar. Meestal is er een minimumbedrag vereist. Naargelang de manier waarop de intrest wordt berekend, maken we een onderscheid tussen:

 1. Standaard kasbons: Dit zijn de meest traditionele kasbons met een vaste rente en een vaste looptijd, meestal variërend van één tot enkele jaren.
 2. Kapitalisatiebon: De rente wordt niet uitbetaald maar aan de hoofdsom toegevoegd waardoor er rente-op-rente verdient wordt.
 3. Kasbons met periodieke rente: De rente wordt op regelmatige tijdstippen (bijvoorbeeld maandelijks) uitbetaald gedurende de looptijd.
 4. Kasbons met progressieve rente: De rente stijgt gedurende de looptijd van de kasbon.
 5. Achtergestelde kasbons : Dit zijn risicovollere kasbons met een hoger rendement die niet gedekt worden door het depositogarantiestelsel.

Daarnaast bestaan er ook kasbons in een andere valuta dan euro. Hierdoor is het uiteindelijke rendement afhankelijk van het verloop van de wisselkoers. Er bestaan ook kasbons met een optie voor vervroegde terugbetaling. Hierbij is het mogelijk om de kasbon zonder boete terug aan de bank te verkopen.

De FSMA houdt toezicht op de wetgeving inzake de informatie over kasbons. Belgische banken vallen onder de depositobeschermingsregeling waardoor geld op zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen en kasbons samen gewaarborgd zijn tot een maximum van100.000 euro per bank en per persoon.

Wat bepaalt het rendement van een kasbon?

Het rendement van een kasbon wordt voornamelijk bepaald door de rentevoet. Maar er zijn nog andere factoren zoals boetes, roerende voorheffing en administratieve kosten die de uiteindelijke opbrengst van een kasbon beïnvloeden:

 1. Looptijd: Doorgaans geldt: hoe langer de looptijd, hoe hoger de rente.
 2. Valuta: Een kasbon in een andere munt zoals bijvoorbeeld de Amerikaanse dollar heeft een ander rendement dan een kasbon in euro. Bovendien heeft de evolutie van de wisselkoers ook nog een impact op de opbrengst.
 3. Bank: Niet elke bank geeft een even hoog rendement op zijn kasbons. Het kan daarom lonen om goed te vergelijken.
 4. Inflatie: Een hoge inflatie verlaagt indirect de opbrengst van een kasbon omdat er minder kan gekocht worden met de opbrengst.
 5. Kosten: De meeste banken rekenen geen kosten aan voor een kasbon, maar kijk dit altijd goed op voorhand na.
 6. Roerende voorheffing: Op de brutorente van een kasbon moet er 30% roerende voorheffing betaald worden.

Hoeveel bedraagt de roerende voorheffing op een kasbon?

Bij een kasbon praat men vaak over brutorente en nettorente. Op de opbrengsten van een kasbon moet er namelijk 30% roerende voorheffing betaald worden. De roerende voorheffing wordt automatisch ingehouden door de financiële instelling die daarna de nettorente uitbetaald.

Een spaarder die bijvoorbeeld 200 euro aan bruto rente heeft verdiend op een kasbon, zal uiteindelijk maar 140 euro aan netto rente ontvangen. De resterende 60 euro wordt afgedragen aan de fiscus door de bank.

Wat zijn de voornaamste risico’s van een kasbon?

Kasbons worden doorgaans beschouwd als een van de veiligste vormen van investeren. Toch zijn er, zoals met alle financiële producten, enkele risico’s waarmee rekening moet worden gehouden:

Inflatie

Als alles goed loopt ontvangt een spaarder op de vervaldatum van de kasbon zijn inleg plus de laatste couponbetaling. In geval dat de inflatie hoger is dan de rente, zal het uiteindelijke rendement negatief zijn. De spaarder zal over een hoger bedrag beschikken maar door de hogere inflatie is de koopkracht van dat geld gezakt.

Rente-risico

Als de rentevoeten stijgen, daalt de waarde van bestaande kasbons. Door te wachten tot de vervaldatum van een kasbon zal een spaarder zijn beoogde rendement behalen omdat de waarde van de kasbon terug zal stijgen naarmate de vervaldatum nadert. Enkel in geval van een vroegtijdige verkoop van een kasbon zal er een lager rendement zijn dan eerst verwacht. Het rente-risico is hoger voor kasbons met een langere looptijd. Dit komt omdat spaarders langer zullen moeten wachten voor een herstel van de waarde van de kasbon.

Valutarisico

Kasbons in een vreemde valuta zijn onderhevig aan valutaschommelingen, wat het uiteindelijke rendement zal beïnvloeden.

Faillissement

Als een bank failliet gaat, kunnen spaarders hun geld verliezen. In België is er echter een depositogarantiestelsel dat kasbons garandeert tot een maximum van 100.000 euro per persoon en per bank.

You may also like

Disclaimer

Alle informatie die op deze website kan gevonden worden, moet beschouwd worden als louter algemene informatie.

Beleggen brengt hoge financiële risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om altijd uw eigen onderzoek te doen.

Onze auteurs beschikken niet over de vereiste opleidingen of licenties om beleggingsadvies te kunnen geven.

Nieuwsbrief