Home Obligaties Bedrijfsobligatie: betekenis, uitleg en risico’s

Bedrijfsobligatie: betekenis, uitleg en risico’s

by Quinten de Jong
3 minuten leestijd

Wat is een bedrijfsobligatie?

Een bedrijfsobligatie of corporate bond is een obligatie die uitgegeven wordt door een onderneming. Door een bedrijfsobligatie te kopen, leen je in essentie geld uit aan een bedrijf. In ruil daarvoor betaalt het bedrijf je een bepaalde rente in de vorm van couponbetalingen. Op de einddatum van de obligatie zal de eigenaar de laatste couponbetaling ontvangen samen met het oorspronkelijk belegde bedrag.

Hoe werkt een bedrijfsobligatie?

Bedrijfsobligaties van bedrijven met een hoge kredietrating worden beschouwd als een relatief conservatieve belegging. Een evenwichtige portefeuille bestaat naast aandelen ook vaak uit obligaties. Zeker voor oudere beleggers zoals gepensioneerden kunnen obligaties een betrouwbare bron zijn om hun inkomen aan te vullen.

Het kredietrisico van een bedrijfsobligatie is doorgaans groter dan van een staatsbon. Daarom is de rente op bedrijfsobligaties bijna altijd hoger, zelfs voor bedrijven met een goede kredietrating. De meeste bedrijfsobligaties worden beoordeeld door minstens een van de drie grote kredietbeoordelaars (S&P Global, Moody’s of Fitch Ratings).

Gewoonlijk werkt een bedrijf samen met een investeringsbank om een bedrijfsobligatie uit te geven. Bedrijfsobligaties kunnen een vaste rente hebben of een variabele rente die fluctueert in functie van een bepaalde referentierentevoet zoals de LIBOR. Soms bevatten bedrijfsobligaties een call clausule, in dat geval heeft het bedrijf het recht om een obligatie vervroegd terug te betalen.

Wat zijn de voornaamste risico’s van een bedrijfsobligatie?

Het kredietrisico is het risico dat een kredietgever loopt in geval dat de kredietnemer niet in staat is om een lening volledig af te lossen. Een kredietgever loopt met andere woorden het risico dat een bedrijf niet in staat is om de couponbetalingen en de hoofdsom terug te betalen.

Als de rentetarieven sterk dalen, kan het interessant zijn voor een bedrijf om oude obligaties vervroegd af te betalen en nieuwe obligaties uit te geven. Een call clausule leidt dus tot een hoger herbeleggingsrisico voor de eigenaar van de obligatie.

Een eigenaar van een bedrijfsobligatie stelt zich ook bloot aan renterisico. De nominale waarde van een obligatie is namelijk sterk afhankelijk van de evolutie van de rentetarieven. Als rentetarieven dalen, dan zal de nominale waarde van bestaande obligaties stijgen. Als daarentegen rentetarieven stijgen, dan zal de nominale waarde van bestaande obligaties dalen.

Waarom geven bedrijven een bedrijfsobligatie uit?

Bedrijfsobligaties zijn een vorm van schuldfinanciering. Ze worden vaak uitgegeven om een bepaald project te financieren. Door geld op te halen via een bedrijfsobligatie in plaats van een aandelenemissie kunnen bestaande aandeelhouders ervoor zorgen dat hun belang in het bedrijf behouden blijft. Sommige bedrijven geven ook een bedrijfsobligatie uit omdat ze niet in staat zijn om (voldoende) van een bank te lenen.

You may also like

Disclaimer

Alle informatie die op deze website kan gevonden worden, moet beschouwd worden als louter algemene informatie.

Beleggen brengt hoge financiële risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om altijd uw eigen onderzoek te doen.

Onze auteurs beschikken niet over de vereiste opleidingen of licenties om beleggingsadvies te kunnen geven.

Nieuwsbrief