Home Boekhouden Goodwill: betekenis, uitleg en berekening

Goodwill: betekenis, uitleg en berekening

by Quinten de Jong
2 minuten leestijd

Wat is goodwill?

Goodwill is een immaterieel vast actief dat ontstaat wanneer een bedrijf een ander bedrijf koopt voor een prijs die hoger is dan de boekwaarde. De goodwill vertegenwoordigt met andere woorden de prijs die een overnemer bereid is te betalen bovenop de eigen waarde van de overnamekandidaat. Overnemers zien namelijk waarde in bepaalde zaken die niet op de balans verschijnen zoals opgebouwde klantenrelaties, reputatie en specifieke know-how van werknemers.

Goodwill wordt, indien de gebruiksduur niet met zekerheid kan geschat worden, afgeschreven over een periode van ten hoogste tien jaar. De periode waarover goodwill wordt afgeschreven, moet toegelicht worden door de overnemer.

Hoe kan je goodwill berekenen?

Laten we een eenvoudig voorbeeld gebruiken om goodwill te berekenen voor een fictief Belgisch bedrijf genaamd ‘KatoenKoning’. Stel dat KatoenKoning wordt gekocht door Hathashire Berkway voor 1 miljoen euro. We analyseren de balans van KatoenKoning en berekenen de waarde van de vaste activa zoals gebouwen en voertuigen en vlottende activa zoals vorderingen en voorraden. We komen tot de conclusie dat alle activa ongeveer 900.000 euro waard zijn. Hiervan trekken we de totale schulden van 200.000 euro af om aan een eigen waarde van 700.000 euro te komen.

Goodwill = Aankoopprijs – (Totaal activa – Totale schulden)

Goodwill = Aankoopprijs – Eigen waarde

Goodwill = €1.000.000 – €700.000 = €300.000

Na de aankoop van KatoenKoning verschijnt er 300.000 euro aan goodwill op de balans van Hathashire Berkway. Stel dat deze goodwill over een looptijd van 10 jaar geamortiseerd wordt, dan zal Hathashire Berkway elk jaar 30.000 euro als kosten afschrijven tot de goodwill van de balans is verdwenen. Deze kostenaftrek zal zorgen voor een lagere fiscale druk waardoor Hathashire Berkway minder belastingen zal moeten betalen op haar geboekte winst.

You may also like

Disclaimer

Alle informatie die op deze website kan gevonden worden, moet beschouwd worden als louter algemene informatie.

Beleggen brengt hoge financiële risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om altijd uw eigen onderzoek te doen.

Onze auteurs beschikken niet over de vereiste opleidingen of licenties om beleggingsadvies te kunnen geven.

Nieuwsbrief