Home Aandelen Dividenden: betekenis, uitleg en voorbeelden

Dividenden: betekenis, uitleg en voorbeelden

by Quinten de Jong
Gepubliceerd: Laatste update: 4 minuten leestijd

Wat is een dividend?

Een dividend is een uitkering van een deel van de winst van een bedrijf aan zijn aandeelhouders. Een dividend kan uitgekeerd worden in de vorm van contanten of aandelen. Het dividend wordt meestal uitgedrukt als een bedrag per aandeel of als een percentage (dividendrendement).

Een bedrijf is niet verplicht om een deel van de winst uit te keren. Sommige bedrijven keren geen dividend uit en gebruiken de winst om te herinvesteren in toekomstige groei of om hun schulden af te lossen.

Waarom keren bedrijven een dividend uit?

De meeste bedrijven willen groeien door te investeren in nieuwe projecten of het aanboren van nieuwe markten. Maar niet alle bedrijven hebben de mogelijkheid om hun winst te herinvesteren. Door (een deel van) de winst uit te keren in de vorm van een dividend kan een bedrijf zijn aandeelhouders belonen.

Bovendien kunnen bedrijven een sterk signaal sturen naar de markt door consequent dividenden uit te keren. Bedrijven die niet alleen onafgebroken dividenden uitkeren maar deze elk jaar verhogen worden vaak gezocht door dividendbeleggers. Door elk jaar een groeiend dividend uit te keren kunnen bedrijven de vraag naar hun aandelen verhogen, wat een opwaartse druk zet op de koers.

Eens een bedrijf begint met het uitkeren van een dividend, verwachten aandeelhouders dat het daarmee doorgaat. Stopt een bedrijf abrupt met het uitbetalen van een dividend, heeft dat meestal een negatieve impact op de koers van het aandeel. Door de dividenduitkeringen stop te zetten geeft het bedrijf namelijk aan dat het niet over voldoende middelen beschikt om aandeelhouders uit te betalen.

Een bedrijf kan dividenduitkeringen stopzetten omdat het kan investeren in nieuwe groeiprojecten. Of omdat het tijdelijk prioriteit wilt geven aan het afbouwen van bestaande schulden. Maar in sommige gevallen kan de stopzetting van dividenduitkeringen een signaal zijn dat een bedrijf zich in financiële moeilijkheden bevindt. Sommige bedrijven kiezen er in dat geval voor om een keuzedividend uit te keuren om de hoeveelheid cash die ze moeten betalen te beperken.

Hoe vaak worden dividenden uitbetaald?

Dividenden kunnen een belangrijke bron van inkomsten zijn voor bepaalde beleggers. Ze worden doorgaans uitgekeerd door bedrijven die winstgevend zijn. De frequentie en het bedrag van dividenduitkeringen wordt bepaald door de raad van bestuur die rekening houdt met de financiële gezondheid van het bedrijf.

Sommige bedrijven keren sporadisch of helemaal geen dividend uit. Andere bedrijven keren regelmatig een dividend uit. Bedrijven die een dividend uitkeren doen dat meestal één keer per jaar of per kwartaal.

Hoe wordt er bepaald wie er recht heeft op een dividenduitkering?

Om te bepalen wie in aanmerking komt om het dividend te ontvangen, moet een belegger rekening houden met een aantal datums.

Op de aankondigingsdatum kondigt een bedrijf aan hoe groot het dividend zal zijn en op welke datum het zal uitbetaald worden. Deze dividenduitkering moet goedgekeurd worden door de aandeelhouders.

De ex-dividenddatum wordt meestal één dag voor de registratiedatum gezet.Als een belegger een aandeel koopt op de ex-dividenddatum of later, heeft hij geen recht op de eerstvolgende dividendbetaling. Om recht te hebben op het eerstvolgende dividend moet een belegger een aandeel minstens 1 dag vóór de ex-dividenddatum kopen.

De registratiedatum is de datum die het bedrijf gebruikt om na te gaan hoeveel aandelen elke aandeelhouder in bezit heeft.

Op de betaalbaarstellingsdatum ontvangen de aandeelhouders hun dividend.

You may also like

Disclaimer

Alle informatie die op deze website kan gevonden worden, moet beschouwd worden als louter algemene informatie.

Beleggen brengt hoge financiële risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om altijd uw eigen onderzoek te doen.

Onze auteurs beschikken niet over de vereiste opleidingen of licenties om beleggingsadvies te kunnen geven.

Nieuwsbrief