Home Aandeelhouders: definitie, voordelen en nadelen

Aandeelhouders: definitie, voordelen en nadelen

by Quinten de Jong
4 minuten leestijd

Wat is een aandeelhouder?

Een aandeelhouder kan een persoon, bedrijf of organisatie zijn die minstens één aandeel heeft in een bepaald bedrijf. Aandeelhouders hebben recht op dividenden indien het bedrijf deze uitkeert. Ze hebben ook het recht te stemmen over de samenstelling van de raad van bestuur op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

Soorten aandeelhouders

Er zijn twee soorten aandeelhouders, de gewone aandeelhouders en de preferente aandeelhouders.

Gewone aandeelhouders

Gewone aandeelhouders zijn degenen die gewone aandelen van een bedrijf bezitten. Ze zijn het meest voorkomende soort aandeelhouders. Ze beschikken over stemrecht op de jaarlijkse vergadering en kunnen stemmen over de samenstelling van de raad van bestuur.

Preferente aandeelhouders

Preferente aandeelhouders komen daarentegen minder voor, zeker in België en Nederland. In tegenstelling tot gewone aandeelhouders bezitten zij preferente aandelen. Deze aandelen geven in bepaalde gevallen het recht op een uitbetaling van een dividend, zelfs als de gewone aandeelhouders er geen ontvangen. In tegenstelling tot gewone aandeelhouders hebben preferente aandeelhouders geen stemrecht over het beheer van het bedrijf.

Verschil aandeelhouder en een bestuurder?

Een bestuurder is iemand die op de raad van bestuur zit van een onderneming. Bij de oprichting van een onderneming worden de bestuurders aangesteld. Het zijn echter de aandeelhouders die op de algemene vergadering kunnen stemmen om nieuwe bestuurders te benoemen of bestaande bestuurders te ontslaan.

De bestuurders staan onder andere in voor het bepalen en monitoren van de strategische doelstellingen van het bedrijf. Maar ze kunnen ook het senior managementteam bepalen en contracten tekenen in naam van het bedrijf. Dat zijn zaken waarover aandeelhouders geen invloed hebben.

In geval dat een onderneming failliet gaat, kunnen de bestuurders in geval van wanbeheer aansprakelijk gesteld worden met hun privévermogen. Bij aandeelhouders is dat niet mogelijk. Schuldeisers kunnen daarom geen beslag leggen op het privévermogen van aandeelhouders.

Doorgaans zijn bestuurders geen aandeelhouders. Dit komt omdat bestuurders benoemd worden om de belangen van alle aandeelhouders te vertegenwoordigen en niet hun eigen persoonlijke belangen. Er kunnen echter gevallen zijn waarin bestuurders ook aandeelhouders zijn.

Voor- en nadelen van aandeelhouders

Aandeelhouders kunnen voordeel halen uit een koersstijging van het bedrijf. Ze hebben ook stemrecht over bepaalde zaken, zoals het stemmen over de samenstelling van de raad van bestuur. Aandeelhouders ontvangen ook een dividend indien het bedrijf dit uitkeert. In geval van faillissement kan een gewone aandeelhouder niet aansprakelijk gesteld worden. Zijn verlies is dus gelimiteerd tot zijn of haar inleg.

Maar er zijn ook een aantal nadelen verbonden aan de rol van aandeelhouder. Indien de waarde van het bedrijf daalt kunnen ze te maken krijgen met verliezen. En in geval van een faillissement krijgen aandeelhouders meestal geen compensatie omdat eerst andere schuldeisers zoals de bank en de eigenaars van preferente aandelen worden vergoed.

Aansprakelijkheid van een aandeelhouder van een BV

De algemene regel is dat een aandeelhouder van een BV beperkt aansprakelijk is. Dat houdt in dat de aandeelhouders van een BV zich enkel verbinden tot hun persoonlijke inbreng. In geval van faillissement kunnen de schuldeisers het privévermogen van aandeelhouders niet aanspreken.

Er bestaan uitzonderingen op dat principe voor de aandeelhouders die de BV hebben opgericht. Ook bestuurders van een BV kunnen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor wanbeheer van het bedrijf.

Wat is een meerderheidsaandeelhouder?

Een meerderheidsaandeelhouder is een natuurlijke of rechtspersoon die meer dan 50% van de aandelen van een bedrijf bezit. De meerderheidsaandeelhouder heeft in de meeste gevallen ook het grootste deel van het stemrecht. Hierdoor kan de meerderheidsaandeelhouder zelfstandig de strategische richting van het bedrijf bepalen. Hij kan onder andere de raad van bestuur van een bedrijf vervangen, zonder de input van minderheidsaandeelhouders. De meeste bedrijven, vooral de beursgenoteerde, hebben geen meerderheidsaandeelhouder.

 

You may also like

Disclaimer

Alle informatie die op deze website kan gevonden worden, moet beschouwd worden als louter algemene informatie.

Beleggen brengt hoge financiële risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om altijd uw eigen onderzoek te doen.

Onze auteurs beschikken niet over de vereiste opleidingen of licenties om beleggingsadvies te kunnen geven.

Nieuwsbrief