Home Boekhouden Bedrijfsresultaat: definitie, betekenis en berekening

Bedrijfsresultaat: definitie, betekenis en berekening

by Quinten de Jong
Gepubliceerd: Laatste update: 3 minuten leestijd

Wat is bedrijfsresultaat?

Het bedrijfsresultaat of bedrijfswinst geeft de winstgevendheid weer van de kernactiviteiten van een bedrijf over een bepaald boekjaar. Het kan berekend worden door de bedrijfskosten af te trekken van de omzet.

De Engelse term voor bedrijfsresultaat is de afkorting EBIT, wat staat voor Earnings Before Interest and Taxes. In het Nederlands wordt het bedrijfsresultaat ook wel het exploitatieresultaat, de bedrijfswinst of de ondernemingswinst genoemd.

Hoe bereken je het bedrijfsresultaat?

Het bedrijfsresultaat wordt meestal berekend door de omzet te verminderen met de bedrijfskosten, dat geeft volgende formule:

Bedrijfsresultaat = Omzet – Bedrijfskosten

De omzet van een bedrijf bestaat uit de optelsom van alle verkopen van goederen en/of levering van diensten. Als een van de kernactiviteiten van een bedrijf het uitlenen van geld aan klanten is, dan moeten deze inkomsten ook toegevoegd worden aan de omzet. In het jaarverslag van een bedrijf kan je de omzet eenvoudig terugvinden in de resultatenrekening.

Van deze omzet moeten de bedrijfskosten afgetrokken worden om tot het bedrijfsresultaat te komen. De bedrijfskosten zijn voor elk bedrijf anders maar ze bestaan meestal uit de kost van de verkochte goederen (grondstoffen, verpakking, etc…), personeelskosten en afschrijvingen.

Het bedrijfsresultaat kan ook berekend worden door de belastingen en interestkosten op te tellen bij het nettoresultaat, dat geeft de volgende formule:

Bedrijfsresultaat = Nettoresultaat + Belastingen + Interestkosten

Voorbeeld bedrijfsresultaat

In dit voorbeeld kunnen we zien hoe het bedrijfsresultaat van Lotus Bakeries werd berekend voor het boekjaar 2022. Door te vertrekken van een omzet van 877.451.000 euro en hiervan alle bedrijfskosten zoals onder andere grondstoffen, verpakking en personeelskosten af te trekken komt men tot het bedrijfsresultaat.

Bedrijfsresultaat = Omzet – Bedrijfskosten

136.381 = 877.451 – 311.310 – 218.277 – 173.618 – 25.245 – 3.992 – 8.534 + 3.711 – 3.807

In dit voorbeeld wordt er een onderscheid gemaakt tussen een recurrent bedrijfsresultaat en een niet-recurrent bedrijfsresultaat. Dit komt omdat er uitzonderlijke kosten ter waarde van 3,8 miljoen euro werden gemaakt. Deze hadden voornamelijk betrekking op organisatorische herstructurering, kantoorverhuizing, overnamekosten, opstartkosten voor capaciteitsuitbreidingen en herstructurering van het productassortiment.

Interpretatie bedrijfsresultaat door beleggers

Het is weinig zinvol om het bedrijfsresultaat van bedrijven uit verschillende sectoren met elkaar te vergelijken. Kapitaalintensieve bedrijven zoals staalbedrijven hebben grote gebouwen en dure machines nodig om hun kernactiviteiten uit te voeren. Deze worden doorgaans gefinancierd door middel van leningen waar interesten op moeten betaald worden. Bedrijven in de dienstensector zoals consulting bedrijven hebben daarentegen weinig materiële activa nodig om hun kernactiviteiten uit te voeren waardoor hun leningen en de daaraan verbonden interestkosten veel lager liggen.

Daarom wordt het bedrijfsresultaat gebruikt door investeerders om gelijkaardige bedrijven binnen een bepaalde sector met elkaar te vergelijken. Door niet te kijken naar belastingen en interestuitgaven kunnen de prestaties van gelijkaardige bedrijven beter met elkaar vergeleken worden. Het kan namelijk zijn dat bedrijven binnen een bepaalde sector een verschillende kapitaalstructuur hebben, waardoor de interestkosten voor een afwijkend beeld kunnen zorgen. Bedrijven hebben hun hoofdzetel vaak in verschillende landen waardoor het verschil in belastingvoet ook voor een afwijking kan zorgen.

You may also like

Disclaimer

Alle informatie die op deze website kan gevonden worden, moet beschouwd worden als louter algemene informatie.

Beleggen brengt hoge financiële risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om altijd uw eigen onderzoek te doen.

Onze auteurs beschikken niet over de vereiste opleidingen of licenties om beleggingsadvies te kunnen geven.

Nieuwsbrief