Home Aandelen Meerwaardebelasting in België

Meerwaardebelasting in België

by Quinten de Jong
4 minuten leestijd

Wat is meerwaardebelasting?

Meerwaardebelasting op aandelen is een belasting die wordt geheven op de gerealiseerde winst bij de verkoop van aandelen. Deze belasting wordt berekend op basis van het verschil tussen de verkoopprijs van de aandelen en de prijs waartegen ze oorspronkelijk zijn aangekocht. België is een van de weinige landen in Europa waar geen meerwaardebelasting wordt toegepast op aandelen.

Voor een Belgische belastingplichtige is het dus interessant om te beleggen in bedrijven die geen dividenden uitbetalen en hun winsten succesvol kunnen herinvesteren in verdere groei. Een stijging van de omzet en het bedrijfsresultaat zorgt meestal ook voor een stijging van de koers van het aandeel.

Uitzonderingen op de regel

Obligatiefondsen

De meerwaarde op de verkoop van obligatiefondsen wordt in België belast aan 30%. Deze belasting wordt ook wel de Reynders-taks genoemd, achter de Belgische minister van Financiën die het in 2006 introduceerde. De Reynders-taks geldt niet alleen voor obligatiefondsen maar ook op het gedeelte obligaties van gemengde fondsen.

In de praktijk zijn er brokers die voor hun gemak de Reynders-taks toepassen op de meerwaarde van alle gemengde fondsen die voor meer dan 10% beleggen in obligaties, en niet enkel op de meerwaarde van het gedeelte dat uit obligaties bestaat.

Speculatieve meerwaarde

Er bestaan een aantal uitzonderingen op deze regel. Als de fiscus kan bewijzen dat het om ‘speculatieve meerwaarde’ gaat, zijn de winsten wel belastbaar aan een tarief van 33%. Om aan te tonen dat iemand zeer regelmatig aandelen koopt en verkoopt is een grondige analyse nodig door de fiscus.

In de praktijk komt dit niet vaak voor. Tussen 2012 en 2016 heeft FOD Financiën slechts 76 keer de meerwaarde belast bij de verkoop van aandelen. In totaal ging het om een bedrag van minder dan 5 miljoen euro. Als je niet enorm vaak aandelen koopt en verkoopt, is de kans zeer klein dat de meerwaarde zal belast worden.

Verkoop aandelen aan buitenlandse rechtspersoon

In geval dat een Belgische belastingplichtige meer dan 25% van de aandelen bezit van een Belgische vennootschap en deze verkoopt aan iemand met een fiscale woonplaats buiten de EER, is er wel een meerwaardebelasting van toepassing. Art 90, 9° van het WIB 1992 voorziet namelijk een belasting van 16,5% bij de verkoop van een “aanmerkelijk belang” van een Belgische onderneming aan een buitenlandse rechtspersoon.

Andere belastingen

Het is niet omdat er geen belasting op meerwaarde bestaat dat beleggers geen belasting betalen bij het verhandelen van financiële effecten . Zowel bij aankoop en verkoop van financiële effecten zoals aandelen, obligaties en ETF’s is er een taks op beursverrichtingen (TOB) van toepassing. Deze taks moet betaald worden ongeacht of u winst of verlies maakt.

Er worden drie verschillende tarieven gehanteerd. Op het handelen in obligaties en aandelen is er respectievelijk een taks van 0,12% en 0,35% van toepassing. En op de verkoop van in België geregistreerde accumulerende ETF’s is er bij verkoop een beurstaks van 1,32% van toepassing. Daarom registreren de meeste fondsenbeheerders hun accumulerende ETF’s niet in België.

Accumulerende ETF’s zijn voor Belgische belastingplichtigen fiscaal interessanter dan ETF’s die een dividend uitkeren. De dividenden van deze ETF’s worden namelijk juist zoals dividenden van aandelen onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%. Een accumulerende ETF herinvesteert deze dividenden voor u zodat u er geen belastingen op moet betalen.

You may also like

Disclaimer

Alle informatie die op deze website kan gevonden worden, moet beschouwd worden als louter algemene informatie.

Beleggen brengt hoge financiële risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om altijd uw eigen onderzoek te doen.

Onze auteurs beschikken niet over de vereiste opleidingen of licenties om beleggingsadvies te kunnen geven.

Nieuwsbrief