Home Obligaties Zero coupon obligatie: definitie, voordelen en nadelen

Zero coupon obligatie: definitie, voordelen en nadelen

by Quinten de Jong
3 minuten leestijd

Wat is een obligatie?

Een obligatie is een schuldbewijs voor een lening die door een overheid, een onderneming of een andere instelling is aangegaan. Het is een manier voor deze entiteiten om geld te lenen van investeerders. In ruil voor het uitlenen van hun geld ontvangen obligatiehouders rente. In geval van een zero coupon obligatie wordt er geen rente uitbetaald.

Wat is een zero coupon obligatie?

Een zero coupon obligatie, ook bekend als een nulcouponobligatie, is een obligatie die geen rente betaalt. Er worden tijdens de looptijd van een zero coupon obligatie dus geen tussentijdse coupons uitbetaald. In plaats daarvan krijgt de belegger bij aankoop een grote korting ten opzichte van de nominale waarde. Door de obligatie tot zijn einddatum bij te houden, kan dit winst opleveren omdat de houder op dat moment de volledige nominale waarde uitbetaald krijgt.

Voordelen van een zero coupon obligatie

Het voornaamste voordeel van zero coupon obligaties is dat ze doorgaans een hoger rendement hebben dan klassieke obligaties. Ze worden doorgaans uitgegeven door bedrijven die zich niet kunnen veroorloven om regelmatige couponbetalingen te doen. Het risico is dus groter dat zo’n bedrijven op moment van de einddatum niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Nulcouponobligaties hebben bovendien een lager herbeleggingsrisico dan gewone obligaties. Dit komt omdat een nulcouponobligatie geen tussentijdse couponbetalingen uitkeert. Eigenaars van nulcouponobligaties ontvangen geen cashflow die ze regelmatig opnieuw moeten beleggen. Daarom zijn nulcouponobligaties vooral populair worden in periodes met een hoog marktrendement. Beleggers willen dit hoge rendement namelijk zo lang mogelijk vastzetten. Net zoals bij een gewone obligatie heeft ook een nulcouponobligatie een einddatum. Op het einde van de looptijd van een nulcouponobligatie loopt een belegger dus wel degelijk een herbeleggingsrisico.

Nulcouponobligaties hebben een lager liquiditeitsrisico. Er is een grote bestaande markt voor nulcouponobligaties en er worden regelmatig nieuwe geïntroduceerd. Dit betekent dat er veel beleggers zijn die nulcouponobligaties verhandelen. Dankzij de hoge liquiditeit moeten beleggers niet tot de vervaldatum wachten om winst te nemen.

Nadelen van een zero coupon obligatie

Een nulcouponobligatie heeft een hoger risico dan een gewone obligatie. Omdat de obligaties op lange termijn moeten worden terugbetaald, bestaat er een groter risico dat het bedrijf tegen dan failliet is. Daarom investeren beleggers liever in nulcouponobligaties die worden uitgegeven door overheidsinstellingen of zeer kredietwaardige bedrijven.

Nulcouponobligaties leveren geen vaste inkomsten op. Hierdoor is een nulcouponobligatie minder interessant voor beleggers die op zoek zijn naar een beleggingsinstrument waarbij ze regelmatig uitbetaald worden.

Er is geen fiscaal voordeel bij het kopen van een zero coupon obligatie. In België betalen beleggers namelijk 30% roerende voorheffing op het verschil tussen de terugbetalingsprijs en de uitgifteprijs.

You may also like

Disclaimer

Alle informatie die op deze website kan gevonden worden, moet beschouwd worden als louter algemene informatie.

Beleggen brengt hoge financiële risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om altijd uw eigen onderzoek te doen.

Onze auteurs beschikken niet over de vereiste opleidingen of licenties om beleggingsadvies te kunnen geven.

Nieuwsbrief