Home Obligaties Converteerbare obligaties: betekenis, uitleg en voorbeelden

Converteerbare obligaties: betekenis, uitleg en voorbeelden

by Quinten de Jong
4 minuten leestijd

Wat is een converteerbare obligatie?

Een converteerbare obligatie is een schuldinstrument die de houder ervan het recht geeft om de obligatie om te zetten in aandelen. Dit schuldinstrument geeft de belegger de keuze om de obligatie aan te houden tot de vervaldatum of het om te zetten in aandelen. Als de koers van het aandeel sterk daalt, kan de belegger de obligatie tot de vervaldatum houden en een vergoeding in de vorm van rente opstrijken. Als de koers stijgt, kan de belegger profijt halen door de obligatie om te laten zetten in aandelen.

Hoe werkt een converteerbare obligatie?

Meestal kan een converteerbare obligatie pas omgezet worden na een bepaalde datum of onder bepaalde voorwaarden. Er wordt ook altijd op voorhand een conversieratio bepaald, deze ratio geeft aan in hoeveel aandelen elke obligatie kan omgezet worden. Een verhouding van 3:1 betekent bijvoorbeeld dat één obligatie kan omgezet worden in drie aandelen.

Naast de conversieratio wordt er ook een conversieprijs bepaald. De conversieprijs is de prijs per aandeel waartegen een converteerbare obligatie kan omgezet worden. Deze conversieprijs wordt vastgesteld samen met de conversieverhouding in de prospectus van de obligatie.

De houder van een converteerbare obligatie heeft het recht, maar niet de verplichting, om de obligatie om te zetten in aandelen. In sommige gevallen heeft het bedrijf het recht om converteerbare obligaties om te zetten in aandelen.

Waarom geeft een bedrijf converteerbare obligaties uit?

Converteerbare obligaties zijn een flexibele financieringsoptie voor bedrijven. Net als bij een gewone obligatie betaalt het bedrijf dat de converteerbare obligatie uitgeeft periodiek rente aan de houders van de obligatie. Deze rente ligt meestal lager in vergelijking met de rente op gewone obligaties die niet kunnen geconverteerd worden.

Converteerbare obligaties worden daarom meestal uitgegeven door bedrijven met hoge groeiverwachtingen en een lagere kredietwaardigheid. De bedrijven kunnen op deze manier financiering voor hun groei bekomen aan een lagere kostprijs dan ze zouden moeten betalen voor gewone obligaties. Ondanks de lagere rente is een converteerbare obligatie interessant voor beleggers die willen kunnen profiteren van een mogelijke koersstijging van het bedrijf.

Er is ook een nadeel verbonden aan het uitgeven van converteerbare obligaties. Als een groot deel van de houders hun converteerbare obligaties omzetten naar aandelen, verwateren de aandelen van het bedrijf op de markt. En dat vermindert de waarde van de aandelen van bestaande aandeelhouders.

Wat zijn de voornaamste risico’s van converteerbare obligaties?

Renterisico

Rentevoeten kunnen op ieder moment aangepast worden door centrale banken. Wanneer de rentevoet stijgt, daalt de waarde van bestaande obligaties en dus ook converteerbare obligaties.

Kredietrisico

Het bedrijf dat de converteerbare obligatie uitgeeft kan failliet gaan. In dat geval kan het zijn dat je als belegger met lege handen achterblijft. Er is namelijk geen garantie dat een bedrijf in staat is om tijdens een faillissement alle schuldeisers te vergoeden.

Marktrisico

Aandelenmarkten kunnen sterk schommelen. Wanneer de koers van het aandeel sterk daalt, zal de daaraan verbonden converteerbare obligatie een deel van zijn waarde verliezen.

Wanneer is het gunstig om een converteerbare obligatie om te zetten in aandelen?

Als de koers van het aandeel stijgt tot boven de conversieprijs, kan de houder voordeel behalen door zijn obligaties om te zetten in aandelen. Dit is op voorwaarde dat de winst uit de verkoop van de aandelen hoger is dan de nominale waarde van de obligatie plus het totaal van de resterende couponbetalingen.

Wat is een reverse converteerbare obligatie?

Een omgekeerd converteerbare obligatie is een obligatie die door de uitgever op een vaste datum kan omgezet worden in cash of aandelen. In dat geval is het niet de obligatiehouder maar de uitgever die kan beslissen om de obligatie om te zetten in aandelen. Hierdoor is de rente op een omgekeerd converteerbare obligatie hoger dan bij een gewone obligatie.

You may also like

Disclaimer

Alle informatie die op deze website kan gevonden worden, moet beschouwd worden als louter algemene informatie.

Beleggen brengt hoge financiële risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om altijd uw eigen onderzoek te doen.

Onze auteurs beschikken niet over de vereiste opleidingen of licenties om beleggingsadvies te kunnen geven.

Nieuwsbrief