Home Boekhouden Jaarrekening: betekenis, uitleg en voorbeelden

Jaarrekening: betekenis, uitleg en voorbeelden

by Quinten de Jong
3 minuten leestijd

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening is een financieel verslag dat door een onderneming wordt opgesteld voor een bepaald boekjaar. Dit financieel verslag bevat een overzicht van de balans, de resultatenrekening, de toelichting en de sociale balans. Samen geven deze onderdelen een totaalbeeld van de financiële gezondheid en de prestaties van een onderneming.

Uit wat bestaat de jaarrekening?

De balans

De balans is een momentopname van de financiële toestand van een onderneming. Het geeft een overzicht van de bezittingen van een onderneming en hoe deze gefinancierd zijn, ofwel met schulden ofwel met eigen vermogen. Aan de hand van een balans kan een inschatting gemaakt worden van de financiële gezondheid van een onderneming op een specifieke datum.

De resultatenrekening

Als we de balans beschouwen als een foto, dan is de resultatenrekening een video van het afgelopen boekjaar. De resultatenrekening geeft aan hoe winstgevend een onderneming was. Hierin kunnen onder andere de omzet, de bedrijfskosten en het bedrijfsresultaat gevonden worden.

De toelichting

De toelichting in een jaarrekening is een aanvullend onderdeel dat de cijfers op de balans en de resultatenrekening verduidelijkt. Het biedt gedetailleerde informatie over de boekhoudkundige principes en waarderingsregels die toegepast zijn. In dit onderdeel geeft het management bijvoorbeeld uitleg over de reden waarom ze zijn overgestapt van FIFO naar LIFO en de impact hiervan op het resultaat.

De sociale balans

De sociale balans bevat gegevens over onder andere het aantal werknemers, personeelsverloop, en opleidingen. Dit gedeelte geeft een beter inzicht in het personeelsbeleid van een onderneming.

Wie moet een jaarrekening indienen?

Bijna alle Belgische ondernemingen met beperkte aansprakelijkheid moeten jaarlijks hun jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank van België (NBB). Zelfstandigen, vennootschappen onder firma en kleine ondernemingen die een enkelvoudige boekhouding hanteren moeten geen jaarrekening indienen bij de NBB. Ook gewone commanditaire vennootschappen die op basis van hun omzet of personeelsbestand als kleine onderneming beschouwd worden moeten geen jaarrekening publiceren.

De algemene vergadering moet, ten laatste zes maanden na het afsluiten van het boekjaar, de jaarrekening goedkeuren. Na de goedkeuring van de algemene vergadering heeft de onderneming nog eens 30 dagen om de jaarrekening digitaal in te dienen bij de NBB. Een onderneming heeft met andere woorden zeven maanden de tijd om hun jaarrekening te publiceren.

Voor het opzoeken van jaarrekeningen kun je terecht op de website van de Nationale Bank van België. Hier kan je aan de hand van het ondernemingsnummer alle ingediende jaarrekeningen opzoeken en raadplegen.

Wat is brutomarge in de jaarrekening?

De brutomarge die in de jaarrekening van een onderneming gevonden kan worden is het verschil tussen de omzet en de bedrijfskosten. De vermelding van het omzetcijfers is namelijk niet verplicht voor verkorte balansen. Als de brutomarge negatief is, wil dat zeggen dat een onderneming verlies heeft gedraaid tijdens een bepaald boekjaar.

You may also like

Disclaimer

Alle informatie die op deze website kan gevonden worden, moet beschouwd worden als louter algemene informatie.

Beleggen brengt hoge financiële risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om altijd uw eigen onderzoek te doen.

Onze auteurs beschikken niet over de vereiste opleidingen of licenties om beleggingsadvies te kunnen geven.

Nieuwsbrief