Home Aandelen Restricted Stock Units: betekenis, uitleg en belasting

Restricted Stock Units: betekenis, uitleg en belasting

by Quinten de Jong
3 minuten leestijd

Wat zijn Restricted Stock Units (RSU)?

Restricted Stock Units (RSUs) zijn aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van een bedrijf als een vorm van compensatie. De aandelen worden pas ontvangen wanneer er voldaan wordt aan een of meerdere voorwaarden op een bepaalde datum. Een van de meest voorkomende voorwaarden is dat de medewerker nog in dienst moet zijn op het moment dat de aandelen toegekend worden. Daarnaast kunnen ook bepaalde bedrijfsdoelstellingen opgenomen worden in de voorwaarden.

Meer uitleg over RSU’s

De term ‘restricted’ wordt gebruikt om aan te duiden dat de aandelen gedurende een bepaalde vestigingsperiode niet verkocht mogen worden. RSUs worden gebruikt om werknemers te motiveren en te belonen voor het behalen van bepaalde doelstellingen. Het is ook een manier om talentvolle medewerkers te binden aan een bedrijf gedurende een bepaalde periode.

Tot op het moment dat de aandelen worden uitgekeerd, is de werknemer nog geen aandeelhouder van het bedrijf. Dit wil zeggen dat de werknemer geen dividend ontvangt en geen stemrecht heeft tot op het moment dat er aan alle voorwaarden is voldaan en de aandelen uitgekeerd zijn.

Restricted Share Units en aandelenopties zijn beide manieren om werknemers van een bedrijf te belonen in de vorm van aandelen, maar er zijn een aantal belangrijke verschillen. Het belangrijkste verschil is dat aandelenopties een uitoefenprijs hebben. De werknemer heeft bovendien de keuze om de opties wel of niet te lichten. RSUs hebben geen uitoefenprijs en aandelen worden uitgekeerd aan de werknemer als een vorm van compensatie.

Hoe worden RSU’s belast in België?

In het verleden werden RSU’s meestal niet aangegeven in de Belgische belastingaangifte en dus ook niet belast. Sinds 1 maart 2019 hanteert de Belgische fiscus, naar aanleiding van een grootschalig onderzoek, een belasting met betrekking tot RSU’s.

Niet-inwoners kunnen momenteel nog beweren dat RSU’s die ze van een buitenlands bedrijf ontvangen, beschouwd moeten worden als buitenlandse inkomsten. Maar de meeste Belgische belastingplichtigen die RSU’s ontvangen van een buitenlands bedrijf zullen het moeilijk hebben om aan te tonen dat deze niet verbonden zijn met hun tewerkstelling in België.

RSU’s worden belast als beroepsinkomen en zijn onderworpen aan de gewone belastingschijven van 25% tot 50%. Omdat RSU’s als een vorm van verloning beschouwd worden, moet er normaalgezien RSZ-bijdragen op betaald worden.

Een van de meest voorkomende voorwaarden is dat de medewerker nog in dienst moet zijn op het moment dat de aandelen toegekend worden. Als aangetoond kan worden dat de RSU’s werden toegekend voor prestaties die ‘buiten het kader van de uitoefening van de arbeidsovereenkomst van de werknemers’ vielen, dan is dit niet van toepassing. Om te bepalen of er al dan niet RSZ-bijdragen verschuldigd zijn, is een grondige analyse door een fiscaal expert nodig.

You may also like

Disclaimer

Alle informatie die op deze website kan gevonden worden, moet beschouwd worden als louter algemene informatie.

Beleggen brengt hoge financiële risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om altijd uw eigen onderzoek te doen.

Onze auteurs beschikken niet over de vereiste opleidingen of licenties om beleggingsadvies te kunnen geven.

Nieuwsbrief