Home Aandelen Winst per aandeel: betekenis, berekening en voorbeelden

Winst per aandeel: betekenis, berekening en voorbeelden

by Quinten de Jong
3 minuten leestijd

Wat is winst per aandeel?

Winst per aandeel (WPA) of earnings per share (EPS) is een financiële maatstaf die aangeeft hoeveel winst een bedrijf genereert voor elk uitstaand aandeel. WPA helpt beleggers te beoordelen hoe winstgevend een bedrijf momenteel is. Het geeft ook aan hoeveel dividend een bedrijf maximaal zou kunnen uitbetalen.

Hoe kan je de winst per aandeel berekenen?

De winst per aandeel wordt berekend door de nettowinst van het bedrijf te delen door het aantal uitstaande gewone aandelen. Er moet wel rekening gehouden worden met een aantal aanpassingen:

  1. Bepaal de winst: Dit is de totale winst van het bedrijf na aftrek van alle uitgaven, belastingen, en andere kosten. Deze informatie is te vinden in de winst-en-verliesrekening van het bedrijf.
  2. Trek de dividenden van preferente aandelen af: Als het bedrijf preferente aandelen heeft uitgegeven, moeten de dividenden die aan deze aandeelhouders zijn uitgekeerd, worden afgetrokken van de winst. Dit komt omdat de winst per aandeel alleen betrekking heeft op gewone aandelen.
  3. Vaststellen van het aantal uitstaande aandelen: Ga na wat het aantal uitstaande aandelen is op het einde van de boekhoudkundige periode. Bedrijven kunnen namelijk nieuwe aandelen uitgeven of eigen aandelen inkopen. Het is namelijk belangrijk om ervoor te zorgen dat het aantal uitstaande aandelen overeenkomt met dezelfde periode als de winst om de WPA correct te berekenen.
  4. Hou rekening met verwatering: Om een correcte berekening te maken kan het belangrijk zijn om rekening te houden met het effect van converteerbare obligaties, restricted stock units en warrants. Deze effecten kunnen namelijk voor een stijging van het aantal uitstaande aandelen zorgen als ze uitgeoefend worden. Hierdoor kan de WPA lager uitvallen dan eerst gedacht.

De formule voor WPA is dan als volgt:

Winst per aandeel (WPA) = (Nettowinst – Preferente dividenden) / Aantal uitstaande aandelen per einde periode

Voorbeeld

Laten we stap voor stap de winst per aandeel (WPA) van Apple berekenen aan de hand van een voorbeeld. We gebruiken de gegevens van Apple’s financiële verslaggeving om de nodige informatie te verzamelen. Hierin kunnen we terugvinden dat Apple in het jaar 2023 een nettowinst had van bijna $97 miljard dollar. In het jaarrapport vinden we terug dat het gemiddelde aantal uitstaande aandelen van Apple ongeveer 16 miljard aandelen bedroeg. Omdat Apple geen preferente aandeelhouders heeft, zijn er geen preferente dividenden waarmee we rekening moeten houden in onze berekening.

Winst per aandeel (WPA) = (Nettowinst – Preferente dividenden) / Aantal uitstaande aandelen per einde periode

$6,06 = ($97 miljard – $0) / 16 miljard aandelen

Apple heeft een winst per aandeel van $6,06. Door rekening te houden met de 1,3 miljard restricted stock options kunnen we de verwaterde WPA berekenen. Dit doen we als volgt.

$5,06 = ($97 miljard – $0) / 16 + 1,3 miljard aandelen

Hieruit blijkt dat de verwaterde WPA lager is, namelijk $5,06, wat een conservatievere inschatting geeft van de winst per aandeel.

You may also like

Disclaimer

Alle informatie die op deze website kan gevonden worden, moet beschouwd worden als louter algemene informatie.

Beleggen brengt hoge financiële risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om altijd uw eigen onderzoek te doen.

Onze auteurs beschikken niet over de vereiste opleidingen of licenties om beleggingsadvies te kunnen geven.

Nieuwsbrief