Home Boekhouden Herwaarderingsmeerwaarden: definitie, betekenis en voorbeelden

Herwaarderingsmeerwaarden: definitie, betekenis en voorbeelden

by Quinten de Jong
3 minuten leestijd

Wat zijn herwaarderingsmeerwaarden?

Herwaarderingsmeerwaarden stellen de niet-gerealiseerde meerwaarden op bepaalde activa voor. Het is namelijk mogelijk dat de werkelijke marktwaarde van bepaalde activa hoger blijkt te zijn dan de oorspronkelijk geregistreerde waarde in de boekhouding.

Het boeken van een herwaarderingsmeerwaarde is een optie voor een onderneming, geen verplichting.  De geboekte meerwaarden komen op de passiefzijde van de balans te staan. Ze hebben met andere woorden geen impact op de resultatenrekening. De meerwaarde kan pas gerealiseerd worden wanneer het actief effectief verkocht wordt.

Waarom kiezen ondernemingen om een meerwaarde te boeken?

Weerspiegeling van de werkelijke waarde: Herwaardering zorgt ervoor dat de balans een meer accurate en actuele weergave biedt van de waarde van de activa van een onderneming.

Verbetering van financiële ratio’s: Door de waarde van de activa op de balans te verhogen, kunnen bedrijven hun financiële ratio’s zoals onder andere de solvabiliteitsratio verbeteren. Dit kan het bedrijf helpen om een lening te krijgen bij de bank.

Fiscale overwegingen: Omdat geboekte meerwaarden mogen afgeschreven worden kan er een fiscaal voordeel ontstaan door bedrijven. Door de bedrijfskosten op papier te verhogen, daalt de nettowinst en moet het bedrijf minder belastingen betalen zonder dat er een negatieve impact ontstaat op de cashflow.

Intern beleid: Sommige ondernemingen voeren herwaarderingen uit als onderdeel van hun interne beleid om een nauwkeurig beheer en monitoring van hun activa te waarborgen.

 

Voorbeelden van herwaarderingsmeerwaarden

120 Herwaarderingsmeerwaarden op immateriële vaste activa

Deze rubriek verwijst naar mogelijk meerwaarden die kunnen geboekt worden op concessies, octrooien en licenties die vanwege marktomstandigheden toegenomen zijn in waarde.

121 Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa

Een onderneming die over bepaalde gebouwen die sterk zijn toegenomen in waarde door sterk toegenomen economische activiteit in de omgeving, kan beslissen om in het kader van interne opvolging een meerwaarde te boeken.

122 Herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa

Deze rubriek verwijst naar de positieve aanpassingen in de boekwaarde van verbonden ondernemingen. Financiële vaste activa bestaan uit participaties waarin de moederonderneming inspraak heeft in het bestuur van de andere onderneming.

123 Herwaarderingsmeerwaarden op voorraden

Een onderneming die over een grote voorraad hout beschikt kan beslissen om over te gaan tot het boeken van een meerwaarde wanneer de prijs van hout op de markt onlangs sterk is gestegen.

124 Terugneming van waardeverminderingen op geldbeleggingen

Deze rubriek wordt gebruikt om eerder erkende waardeverminderingen op geldbeleggingen terug te draaien. Dit gebeurt wanneer de redenen voor de eerdere waardevermindering niet langer bestaan of wanneer de marktwaarde van beleggingen zoals aandelen of obligaties is hersteld na een eerdere daling.

You may also like

Disclaimer

Alle informatie die op deze website kan gevonden worden, moet beschouwd worden als louter algemene informatie.

Beleggen brengt hoge financiële risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om altijd uw eigen onderzoek te doen.

Onze auteurs beschikken niet over de vereiste opleidingen of licenties om beleggingsadvies te kunnen geven.

Nieuwsbrief