Home Out of the money (OTM): Betekenis, uitleg en voorbeelden

Out of the money (OTM): Betekenis, uitleg en voorbeelden

Wat is out of the money? en wanneer is het belangrijk of van toepassing

by Quinten de Jong
4 minuten leestijd

Out of the money (OTM) is een term die wordt gebruikt om een optie te beschrijven zonder intrinsieke waarde. Dat komt omdat de houder van een out of the money optie geen voordeel kan halen uit het uitoefenen van zijn optie.

Beleggers kunnen winst maken wanneer schommelingen in de koers van het onderliggend effect ervoor zorgen dat hun opties van een at the money (ATM) of out of the money (OTM) positie naar een in the money (ITM) positie verschuiven.

Meer uitleg over out of the money (OTM)

Out of the money (OTM) is een term die gebruikt wordt om de moneyness van een optie te omschrijven. De term moneyness verwijst naar de relatie tussen de koers van een onderliggend effect en de uitoefenprijs van een optie.

Er zijn vijf belangrijke begrippen wanneer we het over opties hebben:

 • De uitoefenprijs is de koers waartegen de koper van de optie het onderliggend effect kan kopen of verkopen.
 • De premie is de prijs van de optie.
 • De vervaldatum is de datum waarop de optie afloopt.
 • De intrinsieke waarde van een optie verwijst naarde winst die kan gerealiseerd worden door de optie uit te oefenen.
 • De extrensieke waarde van een optie verwijst naar de tijdswaarde van een optie.

Opties kunnen in the money (ITM), out of the money (OTM) of at the money (ATM) zijn. ITM betekent dat de optie intrinsieke waarde heeft. Zowel een ATM als een OTM optie hebben geen intrinsieke waarde omdat ze de houder ervan geen winst geven als ze vandaag zouden uitgeoefend worden. Toch hebben ATM en OTM opties waarde omdat er nog tijd is tussen vandaag en hun vervaldag.

Een call optie heeft alleen intrinsieke waarde wanneer de koers van het onderliggend effect hoger is dan de uitoefenprijs. Een put optie heeft daarentegen alleen intrinsieke waarde wanneer de koers van het onderliggend effect lager ligt dan de uitoefenprijs.

Call opties

 • Een call optie is OTM als de uitoefenprijs van de optie hoger is dan de koers van het onderliggend effect.
 • Een call optie is ITM als de uitoefenprijs van de optie lager is dan de koers van het onderliggend effect.
 • Een call optie is ATM wanneer de uitoefenprijs van de optie gelijk is aan de koers van het onderliggend effect.

Put opties

 • Een put optie is OTM als de uitoefenprijs van de optie lager is dan de koers van het onderliggend effect.
 • Een put optie is ITM als de uitoefenprijs van de optie hoger is dan de koers van het onderliggend effect.
 • Een put optie is ATM wanneer de uitoefenprijs van de optie gelijk is aan de koers van het onderliggend effect.

Voorbeeld van een OTM optie

De prijs van een optie bestaat uit intrinsieke en extrinsieke waarde. Extrinsieke waarde wordt ook wel tijdswaarde genoemd. Naast tijdswaarde spelen volatiliteit van het onderliggend effect en interestvoeten ook een rol in de prijsbepaling van een optie. ATM-opties hebben juist zoals OTM-opties enkel extrensieke waarde en geen intrinsieke waarde.

Stel bijvoorbeeld dat een belegger een OTM-call optie koopt met een uitoefenprijs van 47 dollar waarvan de prijs van het onderliggend aandeel 42 dollar en de prijs van de optie 2 dollar is. De extrinsieke waarde van deze call optie is in dit geval gelijk aan 2 dollar. Er is geen intrinsieke waarde omdat het geen zin heeft voor de houder van deze call optie om deze uit te oefenen.

Indien de dag erna de koers van het onderliggend aandeel stijgt van 42 naar 50 dollar dan heeft de call optie een intrinsieke waarde van 3 dollar (50-47). De call optie is nu 5 dollar waard (3 dollar + 2 dollar) waardoor de belegger in dit voorbeeld zijn investering meer dan verdubbeld heeft.

You may also like

Disclaimer

Alle informatie die op deze website kan gevonden worden, moet beschouwd worden als louter algemene informatie.

Beleggen brengt hoge financiële risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om altijd uw eigen onderzoek te doen.

Onze auteurs beschikken niet over de vereiste opleidingen of licenties om beleggingsadvies te kunnen geven.

Nieuwsbrief