Home In the money (ITM): Betekenis, uitleg en voorbeelden

In the money (ITM): Betekenis, uitleg en voorbeelden

by Quinten de Jong
5 minuten leestijd

Wat is in the money (ITM)?

In the money (ITM) is een term die wordt gebruikt om een optie te beschrijven met intrinsieke waarde. Een in the money call optie geeft de houder de optie om het onderliggend effect onder de huidige marktprijs te kopen. Terwijl een in the money put optie de houder de mogelijkheid geeft om het onderliggend effect te verkopen boven zijn huidige marktwaarde.

Beleggers kunnen winst maken wanneer schommelingen in de koers van het onderliggend effect ervoor zorgen dat hun opties van een at the money (ATM) of out of the money (OTM) positie naar een in the money (ITM) positie verschuiven.

Meer uitleg over in the money (ITM)

In the money (ITM) is een term die gebruikt wordt om de moneyness van een optie te omschrijven. De term moneyness verwijst naar de relatie tussen de koers van een onderliggend effect en de uitoefenprijs van een optie.

Er zijn vijf belangrijke begrippen wanneer we het over opties hebben:

 • De uitoefenprijs is de koers waartegen de koper van de optie het onderliggend effect kan kopen of verkopen.
 • De premie is de prijs van de optie.
 • De vervaldatum is de datum waarop de optie afloopt.
 • De intrinsieke waarde van een optie verwijst naarde winst die kan gerealiseerd worden door de optie uit te oefenen.
 • De extrensieke waarde van een optie verwijst naar de tijdswaarde van een optie.

Opties kunnen in the money (ITM), out of the money (OTM) of at the money (ATM) zijn. ITM betekent dat de optie intrinsieke waarde heeft. Zowel een ATM als een OTM optie hebben geen intrinsieke waarde omdat ze de houder ervan geen winst geven als ze vandaag zouden uitgeoefend worden. Toch hebben ATM en OTM opties waarde omdat er nog tijd is tussen vandaag en hun vervaldag.

De intrinsieke waarde voor een call optie wordt berekend door de uitoefenprijs af te trekken van de koers van het onderliggend effect. De intrinsieke waarde van een put optie daarentegen wordt berekend door de koers van het onderliggend effect af te trekken van de uitoefenprijs.

Call opties

 • Een call optie is ITM als de uitoefenprijs van de optie lager is dan de koers van het onderliggend effect.
 • Een call optie is ATM wanneer de uitoefenprijs van de optie gelijk is aan de koers van het onderliggend effect.
 • Een call optie is OTM als de uitoefenprijs van de optie hoger is dan de koers van het onderliggend effect.

Put opties

 • Een put optie is ITM als de uitoefenprijs van de optie hoger is dan de koers van het onderliggend effect.
 • Een put optie is ATM wanneer de uitoefenprijs van de optie gelijk is aan de koers van het onderliggend effect.
 • Een put optie is OTM als de uitoefenprijs van de optie lager is dan de koers van het onderliggend effect.

Voorbeeld van een ITM optie

De prijs van een optie bestaat uit intrinsieke en extrinsieke waarde. Extrinsieke waarde wordt ook wel tijdswaarde genoemd. Naast tijdswaarde spelen volatiliteit van het onderliggend effect en interestvoeten ook een rol in de prijsbepaling van een optie. Alleen ITM-opties hebben zowel intrinsieke als extrinsieke waarde.

Stel bijvoorbeeld dat een belegger een ITM-call optie koopt met een uitoefenprijs van 72 dollar waarvan de prijs van het onderliggend aandeel 76 dollar en de prijs van de optie 6 dollar is. De intrinsieke waarde is in dit voorbeeld gelijk aan 4 dollar terwijl de extrinsieke waarde gelijk is aan 2 dollar.

Naarmate dat de vervaldatum dichterbij komt zal, indien de koers van het onderliggend aandeel stabiel blijft, de prijs van de call optie zakken van 6 dollar naar 4 dollar. Tegen de vervaldatum blijft met andere woorden enkel de intrinsieke waarde van 4 dollar over indien de koers van het onderliggend aandeel 72 dollar blijft.

You may also like

Disclaimer

Alle informatie die op deze website kan gevonden worden, moet beschouwd worden als louter algemene informatie.

Beleggen brengt hoge financiële risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om altijd uw eigen onderzoek te doen.

Onze auteurs beschikken niet over de vereiste opleidingen of licenties om beleggingsadvies te kunnen geven.

Nieuwsbrief