Home Samengestelde interest

Samengestelde interest

Wat is samengestelde interest? Betekenis, berekening en voorbeelden

by Quinten de Jong
4 minuten leestijd

Samengestelde rente, ook wel rente-op-rente-genoemd, is rente die wordt berekend over zowel de hoofdsom als de rente van voorgaande perioden. Dit is in tegenstelling tot enkelvoudige rente waarbij de rente enkel op de hoofdsom wordt berekend.

Samengestelde rente zorgt ervoor dat de hoofdsom aan een versneld tempo groeit.  Daarom is samengestelde rente een belangrijk begrip voor beleggers. Bij enkelvoudige rente groeit de hoofdsom lineair, terwijl bij samengestelde rente de hoofdsom exponentieel toeneemt. Samengestelde rente verklaart waarom sommige mensen rijk kunnen worden door op lange termijn te beleggen maar ook waarom andere mensen moeilijk uit hun schulden geraken.

Met welke formule kun je samengestelde interest berekenen?

Samengestelde interest wordt berekend door de hoofdsom te vermenigvuldigen met één plus het jaarlijkse rendement tot de macht van het aantal periodes.

De formule om samengestelde interest te berekenen is:

Samengestelde interest = Hoofdsom * ((1 + Rendement) ^ Looptijd) – 1

Laten we een voorbeeld nemen om het concept van samengestelde interest te illustreren. Stel dat je 10.000 euro in een indexfonds steekt gedurende 10 jaar met een jaarlijks rendement van 7%. In dit geval:

  • Hoofdsom = 10.000 euro
  • Rendement = 7% = 0,07
  • Looptijd = 10 jaar

Nu kunnen we de samengestelde interest berekenen:

Samengestelde interest = 10.000 * ((1+ 0,07) ^ 10) – 1

Samengestelde interest = 10.000 * ((1,07) ^ 10) – 1

Samengestelde interest = 10.000 * (1,967151 – 1)

Samengestelde interest = 10.000 * (0,967151)

Samengestelde interest = 9.671,51

Na 10 jaar zou je een eindwaarde van 19.671,51 euro hebben als je 10.000 euro geïnvesteerd had, op voorwaarde dat je een jaarlijks rendement van 7% kunt halen. De samengestelde interest is het verschil tussen de eindwaarde en de initiële hoofdsom (19.671,51−10.000 = 9.671,51).

Je kan de eindwaarde ook direct berekenen door de formule aan te passen:

Eindwaarde = Hoofdsom * (1 + Rendement) ^ Looptijd

Hoe kan je samengestelde rente berekenen in Excel?

Om samengestelde interest te berekenen in Excel moet je de MACHT()-formule gebruiken.

Samengestelde interest = B2*(MACHT(1+B3;B4)-1)

Om de eindwaarde te berekenen in Excel moet je de formule lichtjes aanpassen.

Eindwaarde = B2*MACHT(1+B3;B4)

Wat is het verschil tussen enkelvoudige en samengestelde interest?

Enkelvoudige rente wordt berekend op het beginkapitaal en niet over de opgebouwde rente. Samengestelde rente daarentegen is gebaseerd op de hoofdsom en de rente die in elke periode wordt opgebouwd. Hoe langer de looptijd hoe groter het verschil, samengestelde rente groeit namelijk exponentieel (en niet lineair zoals bij enkelvoudige interest).

You may also like

Disclaimer

Alle informatie die op deze website kan gevonden worden, moet beschouwd worden als louter algemene informatie.

Beleggen brengt hoge financiële risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om altijd uw eigen onderzoek te doen.

Onze auteurs beschikken niet over de vereiste opleidingen of licenties om beleggingsadvies te kunnen geven.

Nieuwsbrief