Home Boekhouden Bedrijfskosten: betekenis, uitleg en voorbeelden

Bedrijfskosten: betekenis, uitleg en voorbeelden

by Quinten de Jong
Gepubliceerd: Laatste update: 4 minuten leestijd

Wat zijn bedrijfskosten?

De bedrijfskosten zijn alle kosten die noodzakelijk zijn om omzet te draaien. Meestal wordt er een onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte bedrijfskosten. Door de omzet te verminderen met alle bedrijfskosten kan men het bedrijfsresultaat bekomen.

Directe bedrijfskosten omvatten kosten die direct verbonden zijn met de productie en verkoop van goederen of het leveren van diensten. Doorgaans zijn de grootste directe kosten zaken zoals grondstoffen, verpakking, transport, personeel, energie en afschrijvingen van machines.

Daarnaast zijn er nog indirecte bedrijfskosten die niet direct verbonden zijn aan de productie van bepaalde goederen maar die wel essentieel zijn aan de werking van het bedrijf. Dat kunnen kosten zijn zoals de huur van het hoofdkantoor, verzekeringen en lonen van het administratief personeel.

Voorbeelden van bedrijfskosten

De bedrijfskosten kunnen sterk verschillen tussen bedrijven uit verschillende sectoren. De kosten van een bedrijf dat aluminium produceert zal voornamelijk bestaan uit grondstoffen, energie, transport en de afschrijvingen van de machines. De kosten van een marketingbureau zullen daarentegen grotendeels bestaan uit personeelskosten.

Hieronder staan de bedrijfskosten uit het jaarverslag 2022 van Lotus Bakeries. Daarin kunnen we zien dat de bedrijfskosten grotendeels bestaan uit grondstoffen, verpakking, diensten, diverse goederen, personeelskosten en afschrijvingen. De grondstoffen die gebruikt worden in de productie van koekjes zijn onder andere bloem, eieren, palmolie, margarines en chocolade. Qua verpakking wordt onder andere plastic, karton en glas gebruikt. De personeelskost is het totaalbedrag aan lonen die Lotus betaalt aan zijn 2.700 medewerkers.

Wat zijn niet-recurrente bedrijfskosten?

Niet-recurrente bedrijfskosten zijn uitzonderlijke kosten die niet verbonden zijn aan het uitvoeren van de kernactiviteiten van het bedrijf. Deze uitzonderlijke kosten komen maar één keer om de zoveel jaar voor. Denk hierbij aan kosten verbonden aan bijvoorbeeld het verhuis van de hoofdzetel of de verkoop van een industriële machine met verlies.

De niet-recurrente bedrijfskosten maken deel uit van de totale bedrijfskosten en hebben dus een negatieve impact op het bedrijfsresultaat. Soms kunnen de niet-recurrente bedrijfskosten voor een grote daling van het bedrijfsresultaat zorgen. Daarom maken sommige bedrijven, zoals Lotus Bakeries, een onderscheid tussen het recurrent bedrijfsresultaat en het gewone bedrijfsresultaat.

In de onderstaande resultatenrekening kunnen we zien dat Lotus Bakeries niet-recurrente bedrijfskosten van -3,8 miljoen euro heeft opgelopen in 2022. Deze kosten hadden voornamelijk betrekking op organisatorische herstructurering, kantoorverhuizing, overnamekosten, opstartkosten voor capaciteitsuitbreidingen en herstructurering van het productassortiment.

Wat zijn andere bedrijfskosten?

Andere bedrijfskosten zijn kosten die niet verbonden zijn aan de verkoop van goederen of levering van diensten, en niet als financiële of uitzonderlijke kosten kunnen worden aangemerkt. Hieronder staat een tabel uit het jaarverslag 2022 van Bekaert. Hierin kunnen we een aantal andere bedrijfskosten terugvinden zoals herstructurering, bankkosten en betaalde royalties.

Wat is het verschil tussen bedrijfskosten en financiële kosten?

De bedrijfskosten zijn alle kosten die verbonden zijn met de productie en verkoop van goederen of het leveren van diensten. De meest voorkomende bedrijfskosten zijn grondstoffen, transport, energie, afschrijvingen en personeelskosten. Financiële kosten zijn daarentegen de kosten die nodig zijn voor de goede werking van het bedrijf maar die niet direct verbonden zijn met de productie van goederen of het leveren van diensten. Voorbeelden van financiële kosten zijn de kosten verbonden aan een professionele bankrekening, de interesten op leningen of wisselkoersverliezen.

You may also like

Disclaimer

Alle informatie die op deze website kan gevonden worden, moet beschouwd worden als louter algemene informatie.

Beleggen brengt hoge financiële risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om altijd uw eigen onderzoek te doen.

Onze auteurs beschikken niet over de vereiste opleidingen of licenties om beleggingsadvies te kunnen geven.

Nieuwsbrief