Home Boekhouden Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief

by Quinten de Jong
1 minuten leestijd

De rubriek voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief omvat het bedrag dat wordt toegekend aan de vennoten in geval van een vereffening. Het gaat om een voorschot op de opbrengsten die overblijven nadat alle uitstaande schulden betaald zijn. Bij de afsluiting van de vereffening zal het volledige netto-actief aan de vennoten uitbetaald worden.

Om te voorkomen dat de schuldeisers van een vennootschap met lege handen achterblijven, is het wettelijk verboden om de aandeelhouders van een bedrijf in vereffening te betalen voor alle schulden zijn afgelost (of alle gelden verzameld zijn om aan de schulden te voldoen).

Aandeelhouders van een bedrijf in vereffening mogen daarom geen definitieve uitkeringen ontvangen. Maar ze mogen wel voorschotten op het netto-actief ontvangen. Deze voorschotten mogen niet rechtstreeks of via de resultatenrekening toegewezen worden. Het CBN raadt aan om het toegekende voorschot op af te trekken van het eigen vermogen.

Indien het voorschot wordt uitgekeerd in natura, wordt de meerwaarde (of minderwaarde) op dit goed boekhoudkundig vastgesteld en gerealiseerd op het moment van de toekenning van dit goed. Het staat met andere woorden los van de datum van de vereffening van de vennootschap of de effectieve overdracht van het goed.

You may also like

Disclaimer

Alle informatie die op deze website kan gevonden worden, moet beschouwd worden als louter algemene informatie.

Beleggen brengt hoge financiële risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om altijd uw eigen onderzoek te doen.

Onze auteurs beschikken niet over de vereiste opleidingen of licenties om beleggingsadvies te kunnen geven.

Nieuwsbrief