Home Enkelvoudige interest: Uitleg, berekening en voorbeelden

Enkelvoudige interest: Uitleg, berekening en voorbeelden

Wat is enkelvoudige interest?

by Quinten de Jong
3 minuten leestijd

Enkelvoudige interest wordt berekend door de rentevoet alleen op de hoofdsom toe te passen. Dit is in tegenstelling tot samengestelde interest waarbij er bij de berekening rekening wordt gehouden met zowel de hoofdsom als de opgebouwde rente uit vorige periodes. Enkelvoudige interest wordt vooral gebruikt voor de berekening van spaardeposito’s zoals termijnrekeningen en kasbons.

Formule om enkelvoudige interest te berekenen

De formule om enkelvoudige rente te bepalen is zeer eenvoudig. Vermenigvuldig gewoon de hoofdsom van de lening met de jaarlijkse rentevoet en de looptijd van de lening. Voor de looptijd is het belangrijk om de juiste eenheid te gebruiken. Voor een bankjaar gebruik je de waarde ‘1’ en voor een bankmaand gebruik je de waarde ‘1/12’.

Hoofdsom * Rentevoet * Looptijd = Enkelvoudige interest

Voorbeelden van enkelvoudige interest

Enkelvoudige interest wordt doorgaans gebruikt bij een kasbon of termijnrekening. Deze spaarproducten hebben namelijk een vaste rentevoet en een vaste looptijd.

Voorbeeld met kasbon

Een belegger koopt een kasbon met een waarde van 1.000 euro, een rentevoet van 3,5% en een looptijd van 2 jaar. In dit voorbeeld verdient onze belegger een enkelvoudige interest van 70 euro (1.000 * 3,5% * 2). Na de einddatum van de kasbon krijgt de belegger zijn inleg van 1.000 euro en de 70 euro aan rente terug van de bank.

Voorbeeld met termijnrekening

Een belegger zet 5.000 euro op een termijnrekening met een rentevoet van 2% en een looptijd van 6 maanden. In dit voorbeeld verdient onze belegger een enkelvoudige interest van 50 euro (5.000 * 2% * 6/12). Na de einddatum van de termijnrekening krijgt de belegger zijn inleg van 5.000 euro en de 50 euro aan rente terug van de bank.

Hoe kan je enkelvoudige rente berekenen in Excel?

Om enkelvoudige rente te berekenen in Excel moet je simpelweg de formule toepassen.

Hoofdsom * Rentevoet * Looptijd = Enkelvoudige interest

het verschil tussen enkelvoudige en samengestelde interest

Enkelvoudige rente wordt berekend op het beginkapitaal en niet over de opgebouwde rente. Samengestelde rente daarentegen is gebaseerd op de hoofdsom en de rente die in elke periode wordt opgebouwd. Hoe langer de looptijd hoe groter het verschil, samengestelde rente groeit namelijk exponentieel (en niet lineair zoals bij enkelvoudige interest).

You may also like

Disclaimer

Alle informatie die op deze website kan gevonden worden, moet beschouwd worden als louter algemene informatie.

Beleggen brengt hoge financiële risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om altijd uw eigen onderzoek te doen.

Onze auteurs beschikken niet over de vereiste opleidingen of licenties om beleggingsadvies te kunnen geven.

Nieuwsbrief