Home Economie Abenomics: betekenis, uitleg en de drie pijlers

Abenomics: betekenis, uitleg en de drie pijlers

by Quinten de Jong
2 minuten leestijd

Wat is Abenomics?

Abenomics beschrijft het economische beleid geïmplementeerd door Shinzo Abe tijdens zijn tweede termijn als premier van Japan. Deze term is een samenvoeging van “Abe” en “economics”. Het beleid van Abenomics was gebaseerd op drie pijlers, een stimulerend monetair beleid, verhoogde overheidsuitgaven en structurele hervormingen om de concurrentiekracht van lokale bedrijven te verhogen. Het doel van dit beleid was om te ontsnappen aan een lange periode van deflatie en minieme economische groei.

De drie pijlers van Abenomics

Stimulerend monetair beleid

Deze eerste pijler richtte zich op het bestrijden van deflatie en het stimuleren van inflatie. De Bank van Japan implementeerde een stimulerend monetair beleid, waarin het financiële activa zoals overheidsobligaties kocht om de hoeveelheid geld in omloop te vergroten. Het doel was om de inflatie te verhogen naar 2%. Doorgaans helpt een hogere inflatie om consumptie en investeringen aan te zwengelen. Mensen en bedrijven worden namelijk aangemoedigd om geld uit te geven wanneer inflatie hoog is.

Verhoogde overheidsuitgaven

De tweede pijler betrof het verhogen van de overheidsuitgaven, vooral gericht op infrastructuur en openbare werken. Het idee hierachter was om banen te creëren en op korte termijn economische groei te stimuleren.

Structurele hervormingen:

De derde pijler bestond uit een reeks structurele hervormingen om de economische groei op lange termijn te ondersteunen. Dit omvatte hervormingen in verschillende sectoren zoals arbeid, landbouw, gezondheidszorg en energie. Het doel was om de concurrentiekracht van de Japanse economie te verhogen. Dit werd bereikt door onder andere de regels op de arbeidsmarkt meer flexibel te maken, de participatie van vrouwen in de arbeidsmarkt te verhogen en handelsbarrières te verminderen door nieuwe handelsovereenkomsten te sluiten.

Disclaimer

Alle informatie die op deze website kan gevonden worden, moet beschouwd worden als louter algemene informatie.

Beleggen brengt hoge financiële risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om altijd uw eigen onderzoek te doen.

Onze auteurs beschikken niet over de vereiste opleidingen of licenties om beleggingsadvies te kunnen geven.

Nieuwsbrief